Fysiikka

Fysiikka luokka 9

Fysiikkaa opiskellaan läpi koko lukuvuoden.
Yhdeksännellä luokalla opiskellaan
liiketilat, nopeus, kiihtyvyys,
energia, työ, teho,
sähkö ja magnetismi,
säteily, radioaktiivisuus ja ydinreaktiot.


Arviointi
Fysiikan opiskelun arvioinnissa noudetaan jatkuvaa arviointia. Fysiikasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe tai testi käsitellystä sisällöstä. Lisäksi toteutetaan itse- ja vertaisarviointia.

Fysiikka luokka 8

Fysiikan opiskelu tapahtuu joko syys- tai kevätlukukaudella.
Kahdeksannella luokalla opiskellaan voima, paine, tiheys ja lämpö.

Arviointi
Fysiikan opiskelun arvioinnissa noudetaan jatkuvaa arviointia. Fysiikasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe tai testi käsitellystä sisällöstä. Lisäksi toteutetaan itse- ja vertaisarviointia.

Fysiikka luokka 7

Fysiikan opiskelu tapahtuu joko syys- tai kevätlukukaudella.
Seitsemännellä luokalla on fysiikassa tavoitteena opiskella seuraavat asiat.

- Työturvallisuus
- Mittausten teko ja dokumentointi
- Yksilö-, pari- ja ryhmätyötaidot
- Fysiikan maailma (kokeellisuus, kehitys ja sovellukset)
- Valo-opin peruskäsitteet ja ilmiöt
- Ääniopin peruskäsitteet ja ilmiöt

Arviointi
Fysiikan opiskelun arvioinnissa noudetaan jatkuvaa arviointia. Fysiikasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe tai testi käsitellystä sisällöstä. Lisäksi toteutetaan itse- ja vertaisarviointia.