Fysiikka

Fysiikka luokka 8

Kahdeksannella luokalla opiskellaan voima, paine, tiheys ja lämpö.

Arviointi
Fysiikan opiskelun arvioinnissa noudetaan jatkuvaa arviointia. Fysiikasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe tai testi käsitellystä sisällöstä. Lisäksi toteutetaan itse- ja vertaisarviointia.

Fysiikka luokka 7

Seitsemännellä luokalla on fysiikassa tavoitteena opiskella seuraavat asiat.
Fysiikan opiskelu tapahtuu joko syys- tai kevätlukukaudella.

- Työturvallisuus
- Mittausten teko ja dokumentointi
- Yksilö-, pari- ja ryhmätyötaidot
- Fysiikan maailma (kokeellisuus, kehitys ja sovellukset)
- Valo-opin peruskäsitteet ja ilmiöt
- Ääniopin peruskäsitteet ja ilmiöt

Arviointi
Fysiikan opiskelun arvioinnissa noudetaan jatkuvaa arviointia. Fysiikasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe tai testi käsitellystä sisällöstä. Lisäksi toteutetaan itse- ja vertaisarviointia.