Työskentelyn arviointi

Työskentelyn arviointi Telakalla

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia jakso- ja lukuvuositodistuksissa. Työskentelyn arviointi liittyy myös olennaisena osana oppilaan itsearvioinnin kehittämiseen. Välineinä ovat esim. erilaiset itsearviointilomakkeet.