Oppilaan itsearviointi

Itsearviointi Telakalla

Itsearvioinnin tarkoituksena on tukea itsetuntemuksen kasvua, kehittää opiskelutaitoja sekä auttaa oppilasta ymmärtämään opiskelunsa syvällisesti. Opiskelun aikana oppilaalle annetaan mahdollisuus arvioida itseään ja hänelle annetaan palautetta tekemästään arvioinnista.