Opinnoissa etenemisen periaatteet

Nimetön #fbd4

Oppilas voi jäädä luokalleen, jos hänen vuosiluokan suorituksensa on yhdessä tai useammassa oppiaineessa hylätty ja arvioidaan, ettei hän selviä seuraavan vuosiluokan opinnoista. Oppilas voi jäädä vuosiluokalle myös, jos se on yleisen koulumenestyksen vuoksi tarpeen, vaikka oppilaalla ei olisikaan hylättyjä suorituksia.

Jos vuosiluokalle jääminen tai nelosten saaminen näyttää todennäköiseltä, oppilaan huoltajan kanssa neuvotellaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asiasta. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan tiedoksi ns. nelosvaroitus, joka toimii työvälineenä

Oppilaan vuosiluokalle jäämisestä voidaan tehdä myös ehdollinen päätös, mikä tarkoittaa sitä, että oppilas voi erillisessä kuulustelussa osoittaa hallitsevansa ehdollisessa päätöksessä edellytetyt tiedot ja taidot ja siten pääsee siirtymään seuraavalle vuosiluokalle.

Lukuvuoden 2014-2015 ehtolaiskuulustelupäivä on 15.6.2015.