Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi Telakalla

Oppilaan käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä. Käyttäytymisen arvioinnissa käytetään samoja kriteerejä kuin oppiaineiden arvioinnissa. Numeroarviointi merkitään todistukseen. Ero- ja päättötodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arviointia. Arvioinnista päättävät opettajat yhdessä.