Arvioinnin muodot

Telakalla käytössä olevat arvioinnin muodot

- Opettajien Wilmaan tekemät tuntimerkinnät (entinen kuukausiraportti)
- 3-4 eri jaksotodistusta jaksojen päätyttyä
- päättötodistus 9. luokkalaisille kevätlukukauden päätteeksi
- arviointikeskustelut 7. lk:n oppilaan, huoltajien ja luokanvalvojan kesken
- oppilaan itsearviointi eri oppiaineissa
- oppilaiden kokeet ym. tuotokset huoltajien nähtäväksi