Arviointi

Arvioinnin tarkoitus

Arviointi on opetussuunnitelman osa ja tässä lukuvuositiedotteessa on tiivistettynä keskeiset asiat. Kokonaan oppilaan arviointia käsittelevä osuus on luettavissa opetussuunnitelmasta Äänekosken kaupungin www-sivuilta.

Oppiaineiden arvosanat perustuvat siihen, kuinka hyvin oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet opetussuunnitelmassa esitettyjen hyvän osaamisen kriteerien valossa. Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti.