Äidinkieli

Äidinkielen lukuvuosisuunnitelma ja arviointi (luonnos)

Äidinkielen opetus rakentuu lukuvuosittain neljän laajan sisältökokonaisuuden kautta. Näihin sisältöihin liittyviä taitoja pyritään lukuvuosittain syventämään. Sisältökokonaisuudet ovat

S1 vuorovaikutustilanteissa toimiminen
S2 tekstien tulkitseminen
S3 tekstien tuottaminen
S4 kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tarkemmat aihesisällöt 7. luokalla

syyslukukausi

teksti ja tekstilajit
sanaluokat

tekstin rakenne, kappalejako
asiatekstien tuottaminen (esim. omasta harrastuksesta kertominen, tiivistelmä)
vapaavalintaisen teoksen lukeminen* + kirjatehtävä
kielenhuoltoa


kevätlukukausi

verbien ja nominien taipuminen
kirjallisuuden päälajit
kirjallisuuden peruskäsitteet
virkerakenteet, pää- ja sivulauseet
vapaavalintaisen teoksen lukeminen* + kirjatehtävä
kielenhuoltoa

*Lukutunteja tai -vartteja pidetään säännöllisesti läpi lukuvuoden.


Tarkemmat aihesisällöt 8. luokalla

syyslukukausi

modukset
kirjallisuus genreittäin (rikos, kauhu, scifi, fantasia)
mielipiteen suullinen ja kirjallinen ilmaisu

asiatekstin kirjoittaminen (esim. mielipideteksti)
vapaavalintaisen teoksen lukeminen* + kirjatehtävä
arvostelu
kielenhuoltoa


kevätlukukausi


lauseenjäsenet
uutinen
mainos
asiatekstin kirjoittaminen: essee
vapaavalintaisen teoksen lukeminen* + kirjatehtävä
kielenhuoltoa 

*Lukutunteja pidetään säännöllisesti läpi lukuvuoden.

Tarkemmat aihesisällöt 9. luokalla

syyslukukausi

murteet
sukukielet
suomen ominaispiirteet
lauseenvastikkeet ja nominaalimuodot
Suomen kirjallisuushistoria (jatkuu keväällä)
asiatekstin kirjoittaminen: essee
vapaavalintaisen teoksen lukeminen* + kirjatehtävä
kielenhuoltoa


kevätlukukausi

suomalainen kulttuuri
kotimainen kaunokirjallinen teos (kirjatehtävä, esim. kirjailijakansio)
asiatekstin kirjoittaminen: referaatti ja aineistoaine
kielenhuoltoa

*Lukutunteja tai -vartteja pidetään säännöllisesti läpi lukuvuoden.

Arviointi äidinkielessä

Arviointi kohdistuu äidinkielessä aiemmin mainittuihin neljään sisältökokonaisuuteen:

vuorovaikutustilanteissa toimiminen
tekstien tulkitseminen
tekstien tuottaminen
kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- Oppilas saa lukuvuoden aikana opettajalta jatkuvaa palutetta taidoistaan arvioitavien kokeiden, kirjoitelmien, testien ja tehtävien kautta.
- Oppilas ohjataan oppitunneilla myös i
tsearvioimaan omaa oppimistaan.
- Erilaisissa pari- ja ryhmätilanteissa harjoitellaan vertaisarviointia.
- L
ukuvuoden päättyessä oppilas saa todistukseen opettajan antaman numeroarvioinnin.