Työpajat 2017

Ilmiötyöpaja 2: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot