TET

TET-jaksot lukuvuonna 2017-2018

Koulumme oppilailla on yhteensä kolme viikkoa työelämään tutustumista. Kahdeksannen luokan oppilailla on kaksi tet-viikkoa ja yhdeksännen luokan oppilailla on yksi tet-viikko. Tänä lukuvuonna tet-viikot ovat seuraavasti.

9.LK
- 9ADE-luokat viikolla 43 ja 9BC-luokat viikolla 44

8.LK SYYSLUKUKAUDELLA
- 8AB-luokaet viikolla 46 ja 8CDEF-luokat viikolla 47

8.LK KEVÄTLUKUKAUDELLA
- 8CDEF -luokat viikolla 15 ja 8BC-luokat viikolla 16

Opot jakavat TET-materiaalin noin 4-6 viikkoa ennen TETin alkua. Jos haluat sopimuspaperit aiemmin, voit tulla hakemaan ne opolta!

Mukavia työelämään tutustumisjaksoja!