Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta SYKissä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Koulussamme järjestetään tukioppilastoimintaa, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Koulujen tukioppilastoiminnan tukena, toiminnan kehittäjänä ja tausta vaikuttajana toimii Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Tukioppilastoiminnan ohjaajina toimivat Juuso Tuomaala ja Minna Heikkinen.

Tukioppilaat ovat 8.-9. luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan.
Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilas on vaitiolovelvollinen ja säilyttää hänelle osoitetun luottamuksen.

Keskeisimpiä tukioppilaiden toimintoja ovat seiskaluokkien kummeina toimiminen, ryhmäytymisen tukeminen oppitunteja pitämällä ja toiminnallisia teemapäiviä järjestämällä, nuorten palveluista ja harrastuksista tiedottaminen sekä luotettavana keskustelukumppanina toimiminen. Tarvittaessa tukioppilas ohjaa muiden palveluiden piiriin ja voi tiedottaa vakavista ongelmista, kuten koulukiusaamistapauksista.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake