Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskuntatoiminta Telakalla

Kaikki koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaista muodostettu oppilaskunnan hallitus johtaa oppilaskunnan toimintaa oppilaskunnan ohjaajan avustuksella.

Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia koulun arjessa. Oppilaskunnan tehtävänä on myös kehittää koulun henkilökunnan ja oppilaiden välistä yhteistyötä.

Oppilaskunnan hallituksen kokouksia johtaa puheenjohtaja oppilaskunnan ohjaajan tuella. Kokouksissa suunnitellaan oppilaskunnan toimintaa ja tehdään toimintaa koskevia päätöksiä. Suunnittelutyö voi tapahtua myös pienemmissä työryhmissä. Oppilaskunnan kokoukset ovat usein oppituntien aikana, jolloin hallituksen jäsenet ovat poissa oppitunneilta.

Oppilaskunnan ohjaajana lukuvuonna 2018-2019 toimii Anne Saarinen.