Tukiopetus

Tukiopetus Telakalla

Tukiopetuksessa opetusta eriytetään yksilöllisten tehtävien, yksilöllisen ajankäytön ja ohjauksen avulla. Aloitteen tukiopetuksen tarpeesta voivat tehdä opettaja, oppilas sekä huoltajat. Tukiopetuksen järjestämisestä annetaan tieto huoltajille. Tukiopetusta annetaan pääsääntöisesti oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien ulkopuolella. Muista järjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti.