Laatuaika

Laatuaika SYKissä (7-9lk)

Mikäli oppilas jättää kotitehtävät tekemättä, ei tuo opiskeluvälineitä oppitunnille, häiritsee työrauhaa, myöhästyy oppitunnilta, ei osallistu opetukseen tai käyttäytyy muutoin asiattomasti, on opettajalla oikeus tehdä Wilmaan tuntimerkintä. Merkinnöistä tulisi aina keskustella oppilaan kanssa viipymättä. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtäisi muuttaa toimintatapaansa ja asennettaan koulutyötä suosivammaksi.

Mikäli oppilas käyttäytyy normaalia paremmin, osallistuu opetukseen aiempaa innokkaammin, kantaa vastuun koulutyöstään, voi opettaja antaa oppilaalle "hyvin meni" -merkinnän kannustukseksi.

Seitsemän negatiivista merkintää Wilmassa yhden jakson aikana aiheuttaa oppitunnin verran laatuaikaa (koulu- ja kotitehtävien tekoa) oppituntien ulkopuolella. Laatuajat ovat tiistaiaamuisin klo 8.10-8.55 ja torstai-iltapäivisin klo 15.00-15.45. Luokkatila ilmoitetaan koulutyön alettua. Tuntimerkinnät nollaantuvat jakson vaihtuessa. Luokanvalvoja ilmoittaa laatuajasta huoltajille.

Neljännen laatuajan jälkeen oppilaan huoltaja(t) ja oppilas kutsutaan koululle keskustelemaan luokanvalvojan ja rehtorin kanssa työnteon merkityksestä ja sopivista jatkotoimenpiteistä.