Oppimisen tueksi

Oppimisstrategioista

Opiskelijat käyttävät tietoa hankkiessaan erilaisia oppimisstrategioita. Käytetty strategia vaikuttaa ratkaisevasti siihen, mitä ja miten he oppivat. Näiden toimintatapojen avulla oppilas tekee oppimisestaan helpompaa, nopeampaa, miellyttävämpää ja opittu on helpommin siirrettävissä uusiinkin tilanteisiin.
Oppija käyttää strategioita apunaan tiedon
– hankkimisessa
– käsittelyssä
– mieleen painamisessa
– mielestä palauttamisessa
Oppimisstrategiat voidaan jakaa karkeasti pintasuuntautuneeseen ja syväsuuntautuneeseen. Tässä erottelussa jäsentely suoritetaan motivaation, lähestymistavan, oppimistyylin ja oppimisen tuloksen mukaan. Pintasuuntautunut opiskelija raapaisee vain tiedon pintaa. Kuten oppimisen tuloksista voi alla olevasta kaaviostakin huomata, syväsuuntautuneisuus on se, joka kannattaa ottaa omaksi tavaksi.