Opetussuunnitelman toimintakulttuurin arviointi

Ohjeistusta arvioinnille

Arvioikaa alla olevalle lomakkeelle uuden opetussuunnitelman toimintakulttuurin toteutumista/muutosta omassa koulussanne. 

Alustuksena arviointityölle linkki opetussuunnitelman toimintakulttuuri-osioon ja kuva toimintakulttuurin osa-alueista ja oppivasta yhteisöstä.

https://peda.net/id/294a0b089

Oppiva yhteisö.png

Opetussuunnitelman toimintakulttuurin arviointilomake

Koulu


Opettaja(t)


pvm


Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä asiat uuden ops:n toimintakulttuurissa ovat muuttuneet, nytkähtäneet eteenpäin – miten se näkyy koulussamme?

Mihin toimintakulttuurin osa-alueisiin meidän tulisi keskittyä seuraavaksi, jotta ops:n tavoitteet toteutuisivat?

Mitä pitäisi tehdä ensin?

Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2. Syötä sama valitsemasi numero molempiin seuraaviin kenttiin.