Yleisinfoa, ohjeita ja lomakkeita

Tietoa koulustamme

Koulunmäen yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2017. Se muodostettiin kolmesta eri koulusta; Mämmen koulu (alakoulu), Keskuskoulu (alakoulu) ja Koulunmäen koulu (yläkoulu). Koulussa on lukuvuoden 2017-2018 alussa 1014 oppilasta luokka-asteilla 1-9 sekä esi2-asteella.

Koulu toimii tällä hetkellä kolmessa toimipisteessä: Teken toimipisteessä, Teollisuuskatu 1-3, opiskelee lv. 2017–2018 kolme 1. luokkaa sekä yksi 2., 3. ja 4. luokka. Lukuvuoden 2018–2019 alusta lähtien kolme 1. luokkaa ja kolme 2. luokkaa. Toimipisteessä tehdään tiivistä joustavan alkuopetuksen yhteistyötä Äänekosken kaupungin esiopetuksen kanssa. Kekon toimipisteessä, Koulunmäenkatu 6, opiskelee luokka-asteiden 1-6 oppilaita sekä kolme koulun erityisopetuksen pienryhmää. Kokon toimipisteessä, Koulunmäenkatu 4, toimivat luokka-asteet 7-9 sekä joustavan perusopetuksen JOPO-ryhmä, johon oppilaat valitaan koko Äänekosken alueelta. Kahden seuraavan vuoden aikana rakennetaan Koulunmäenkadun tontille uudisrakennus, johon siirtyvät Teken toimipisteen esi-ja perusopetuksen toiminta.

Koulussa on rehtori, virka-apulaisrehtori ja apulaisrehtori sekä kaksi koulusihteeriä. Luokanopettajia on 30, perusopetuksen lehtoreita 21, erityisluokanopettajia 6, erityisopettajia 10, joista kaksi toimii osa-aikaisena sekä vaihteleva määrä päätoimisia tuntiopettajia. Osa tuntiopettajista toimii aineenopettajina, osa samanaikaisopettajina. Vakituisia koulunkäynninohjaajia on 12 ja määräaikaisia vuosittain 3-4.

Oppilashuollossa on koulukuraattori, koulupsykologi ja kolme terveydenhoitajaa. Yksi terveydenhoitajista vastaa vuosiluokista 1-5 ja yksi vuosiluokista 6-9. He ovat kokopäiväisiä ja vastaavat Kekon ja Kokon toimipisteistä. Yksi terveydenhoitaja työskentelee yhtenä päivänä viikossa vastaten Teken toimipisteen terveydenhoidosta.