Rakentaminen 2018-2019

Rakentamisen infopaketti huoltajille

Lukekaa ensin Yleisiä ohjeita ja huomionarvoisia asioita -tiedote. Liitteenä on myös kartta koulun piha-alueesta ja työmaasta sekä kartta turvallisista ja kielletyistä kulkureiteistä (Huomaa, että tässä liikennekartassa työmaa-alue on liian suuri....