Yhteinen elinympäristö

Ryhmätyön ohje

Työskennelkää ryhmissä.

Jatkakaa käsitekarttaa valitsemastanne eläimestä vihkoon.
Käsitekartasta tulee löytyä tietoa eläimen elinympäristöstä, ravinnosta sekä hyödyistä sekä haitoista ihmiselle.

Kun käsitekartta on vihkossa, hakekaa Ipadi ja sieltä Popplet lite-sovellus. Tehkää käsitekartta popplet liteen.

Kun käsitekartta on valmis, valitkaa oikeasta yläkulmasta export ja siitä save jpeg.

Viekää kuva Pedanettiin (luokkien sivut alapuolella aineenopetus --> ET --> yhteinen lähiympäristö --> käsitekartat eläimistä. Palauttakaa kuva kuvagalleriaan. Laittakaa otsikoksi ryhmän jäsenten nimet. Huomatkaa, että kuvan voi viedä Pedanettiin vain kirjautuneena eli jonkun ryhmäläisen pitäisi muistaa tunnukset!