Vanhemmille

Ohjeita

MITEN LAPSENNE LUKEMAAN OPPIMISTA VOIDAAN TUKEA KOTONA?

TAVOITE: Sujuva lukutaito, luetun ymmärtämisen eri tasot sekä lausetasoinen oikeinkirjoitus.
• tarvitaan riittävä lukunopeus, jotta jää potentiaalia luetun ymmärtämiselle.
• lukunopeus 200 sanaa (ikätasoinen teksti)/2 minuutin aikana ääneen luettuna
• lukunopeus mitataan, mikäli alle 200 sanaa

• sujuvaksi lukijaksi oppii lukemalla, oikotietä ei ole
• PÄIVITTÄINEN, 15 minuutin lukuhetki riittää kehittämään lukutaitoa
• innostakaa lastanne lukuharrastuksen pariin, motivaatio on oppimisen kivijalka!!!!
• vierailkaa kirjastossa
• tehkää lukemisesta iltarutiini
• käyttäkää lukemisessa erilaisia menetelmiä
o vuoroluku: aikuinen lukee ääneen ja välillä lapsi lukee ääneen
o keskustelu: lukemisen lomassa on tärkeä keskustella tekstistä - tukee luetun ymmärtämisen kehittymistä
o ääneen luku tärkeää
o kysymysten tekeminen tärkeää, näytä missä on vastaus
o toistolukeminen esim. 3X 1min ääneen lukua, tavoite lukemisen sujuvoituminen2. MATEMATIIKAN POHJAN VAHVISTAMINEN SEKÄ AJATTELUTAIDOT

• matematiikan perustan vahvistaminen sekä strategiaopetus
• peruslaskutoimitukset
• ajattelutaidot ja niiden kehittäminen: ääneen ajattelun tukeminen
• sanallisten tehtävien ratkaiseminen opettelu piirtämisstrategian avulla

3. REAALIAINEET: YMPÄRISTOTIETO- JA LUONNONTIETO JA HISTORIA

• erilaisten opiskelustrategioiden hyödyntäminen reaaliaineiden opiskelussa
• esimerkiksi SSMK-tekniikka (silmäile, syvenny, muistele ja kertaa)

4. OPPIMISEN ESTEIDEN POISTAMINEN, VÄHENTÄMINEN JA ENNALTAEHKÄISEMINEN

5. ONNISTUMISEN ELÄMYKSET JA POSITIIVISEN MINÄKUVAN RAKENTAMINEN OPPIJANA

• motivaatio on oppimisen kivijalka
• monipuoliset opetusmenetelmät
• oikea-aikainen ja ennaltaehkäisevä tuki

yhteistyö kodin ja koulun, erityisopettajan, luokanopettajan ja vanhempien kanssa, on keskeistä.

Yhteistyössä saamme aikaan parhaimmat oppimistulokset.

• mikäli teillä vanhempina herää pienikin huoli lapsenne oppimisesta, ottakaa yhteyttä, mietitään yhdessä tukitoimenpiteitä
• mitä aikaisemmin pystytään puuttumaan, sitä paremmat ovat tulokset ja vaikuttavuus