TVT-ideoita tunneille oppiaineittain

TVT-ideoita tunneille

TVT-asioiden käyttämistä oppitunneilla. Tänne voi lisäillä sitä mukaa ajatuksia ja ideoita, kun niitä käyttää.

Maantieto ja biologia

- Tiedonetsintää
- Oppilaat ovat tehneet omat Kahoot-visat esim. ryhmätyöaiheestaan.
- Esitelmät Prezi-sovelluksella
- Oppilaiden ottamat valokuvat oppimateriaalina esim. liikennekasvatuksessa (liikennemerkkien tunnistaminen, vaaralliset paikat koulutiellä jne.), lajintuntemuksessa (kasvit, linnut, hyönteiset jne.)
- Tabletit/puhelimet mukana retkillä: havaintojen dokumentointi kuvin ja kirjoittamalla paikan päällä esim. tekstinkäsittely- tai esitysalustalle (Pages, Keynote, Docs, Sheets....). Jatkomuokkaus, viimeistely ja jakaminen koululla (äidinkieli).

Musiikki

- Kahoot- ja Socrative-visoja teoria-asioista (esim. nuottien tunnistusta, säveltäjät, kuuntelutehtäviä)
- Selkeistä jaksoista koe Socrativella
- Garageband-sovelluksella pianon sointujen harjoittelua
- Ryhmätöiden tiedonhaku
- Spotify-sovelluksen käyttäminen kuuntelussa

Äidinkieli ja kirjallisuus

- Tiedonhaku
- Kahoot- ja Socrative-visat kielioppiasioista
- Vapaita vastauksia Answergarden- ohjelmalla. Esim. nopeita mielipidekyselyitä,
viikonlopun kuulumisia
- Oman videon tekeminen (iMovie- sovellus)
- Haastattelu esim. tabletilla tai puhelimella haastatellen. Oppilaat laativat kysymykset etukäteen.
- Allut voi tehdä myös tableteilla.
- Tarinoita voi tehdä koneella. Esim. yksi aloittaa tarinan ja toinen jatkaa.
- Storybird.com -sivusto omien kuvakirjojen tekemiseen. Erillinen ohje Äidinkieli-sivun alla (Samassa valikossa, kuin tämä vinkkisivu!)
- Puppet pals-ohjelmalla pienen animoidun näytelmän tekeminen. Hahmoja voi liikutella itse
ja niiden äänet voi nauhoittaa.
- Alkuopetuksessa lukuläksyjen lukeminen tabletin tai puhelimen ääninauhuriin ja jakaminen opettajalle.
- Omien tarinoiden "jatkojalostaminen" kuunnelmaksi tabletin ääninauhurin avulla.
- 1. luokan alusta asti omien tarinoiden tuottamisessa hyödynnetty tablettien puheohjausta: Tekstinkäsittelysovelluksissa (tai missä tahansa, kun tabletilla tarvitsee kirjoittaa!) saa kosketusnäyttönäppäimistöstä muutettua tekstinsyöttötavaksi puheohjauksen (mikrofonin kuvake). Kone osaa kääntää taustahälyttömässä tilassa selkeästi artikuloidun puheen tekstiksi.

Matematiikka

- Kertotaulut ja päässälaskut Kahoot- ja Socrative-visojen muodossa. Selainpohjaisiakin pelejä löytyy, jotka toimivat myös tableteilla.
- Geometriassa kuvioiden tunnistaminen Kahoot-visalla.
- Tableteilla olevissa sovelluksissa melko monissa on vaan muutama kertotaulu. Maksullisissa
versioissa tietenkin sitten enempi kertotaulutehtäviä tarjolla.
- Alkuopetuksessa kellonaikojen opettelua: Luokan ympäristössä seiniin kiinnitettyä kellonaikoja pistemerkintänä. Oppilasparit liikkuvat käytävässä tabletin ja pahvikellon (viisari) kanssa ja etsivät kellonaikoja. Pahvikellon viisarit siirretään pistemerkintää vastaavaan aikaan ja otetaan kuva, jossa näkyy sekä viisari- että pistemerkintäaika. Kuvat jaetaan opettajalle, ja ne "tarkastetaan" eli käydään luokassa yhdessä läpi.

Fysiikka ja kemia

- Tiedonhakua.
- Kahoot-visat jaksoista.

Kuvataide

- Valokuvaus tableteilla. (Esim. Äitienpäivälahjaksi oma kuva itse tuunattuihin kierrätyskehyksiin)
- Muovailuvahahahmojen seikkailut videoksi: hahmojen muovailu, lavasteiden rakentaminen, käsikirjoitus (äidinkieli), kuvaus, editointi, ääniraidan "dubbaus"..). Tarkempi kuvaus projektista alempana.

Englanti

- Suulliset kokeet tabletilla videoituna ja pilveen open tarkastettavaksi jaettuna.
- Puppet Pals -sovelluksella animaatioita englanniksi.

Liikunta

- Kiertopistetyöskentelyn ohjeistus (esim. kuntopiiri, telinevoimistelu jne.): Oppilaspari/-ryhmä suunnittelee pisteelle toiminnan (esim. vatsalihaksliike) ja kuvaavat mallisuorituksen videolle. Video jaetaan muulle luokalle tai tabletti jätetään suorituspisteelle opastusvideon katsomista varten. Eri kuntoliikkeiden mallivideoiden valmistuttua oppilaat ryhtyvät kiertämään toimintapisteitä, joissa mallisuoritus katsotaan tabletilta videona. Jos videot jaetaan kaikille, voivat ryhmät tehdä kaikki liikuntasuoritukset valitsemallaan paikalla.
- Pihasuunnistus ilman rasteja: Opettaja merkitsee karttaan paikan, jonne oppilas/pari/ryhmä suunnistaa ja käy ottamassa kuvan tabletilla/puhelimella. Opettaja tarkastaa kuvasta, onko oikea paikka löytynyt. Tämän jälkeen merkitään karttaan uusi kohde.Tarkempia kuvauksia muutamista projekteista

Avaruusprojekti 2. luokalla

1. Padlet-viestiseinän kautta oppilaat saivat kertoa omia tietojaan avaruudesta ja esittää kysymyksiä. Viestiseinä oli avoinna viikonlopun yli ja linkki sivulle löytyi luokan veräjästä. Viestiseinän kuva löytyy näiltä sivuilta erillisestä Padlet-o...