Kasvun kansio osana uutta arviointia. (Ohjeet)

Kokemuksia, kehitysideoita

Tähän laittelen kommentteja ja kehitysideoita, jotka koskevat Kasvun kansiota.

- Tavoitteet kirjoitetaan lomakkeeseen ja tästä johtuen ne eivät näy suoraan ylläpitäjälle vaan pitää mennä palautuksien kautta.
Tavoitteiden pitäisi varmaankin olla helposti nähtävissä, lähes tyrkyllä. Tähän voi ratkaisuna tarjota sitä, että ylläpitäjä, ope tai oppilas, voi tehdä blogin tai tekstikentän, johon kirjoitetaan tavoitteet lomakkeen lisäksi tai korvaavana toimintona. tekstikenttä voi olla tavoitesivulla tai jopa Kasvun kansion etusivulla. Vanhojen tavoitteiden olisi syytä kuitenkin olla jossain tallessa. Eli niitä ei saa tuhota uusia tavoitteita asetettaessa.

- Tallennetut käsitöihin liittyvät kuvat, tekstit ym tiedostot. Käsitöille voi luodan oman sivun, jonne sitten voi luoda mapin, palautuskansion kuvagallerian jne. Näin sää koottua töistä itsenäisen kehityskertomuksen,

- Vertaisarviointi. Oppilaille voi tehdä lomakkeen, jolla kerätään ohjatusti palautetta oppilastovereista ja heidän toiminnastaan luokassa. (Yhtenä oppilaana, parina, ryhmäläisenä) Lomake kuvataan ja siirretään oppilaan Kasvun kansioon.

Kasvun kansio osana uutta arviointia.

Kasvun Kansio, Äänekosken esi- ja perusopetus

Äänekosken esi- ja perusopetusryhmissä otetaan käyttöön Kasvun kansio tulevasta lukuvuodesta 2016-17 alkaen. Kansion tehtävänä on toimia oppilaan kasvun, kasvattamisen ja oppimisen apuvälineenä sekä tallennuspaikkana.

Kasvun kansion sisältöä kartutetaan aina esiopetuksesta perusopetuksen päättymiseen saakka. Kansio on digitaalinen ja se on integroitu Peda.net oppimisalustaan.

Jokaiselle oppilaalle luodaan Peda.net tunnukset, joiden avulla hän ylläpitää yhdessä vastuuopettajan ja huoltajan kanssa omaa kansiotaan.

Kansion avulla toteutetaan ensi lukuvuonna aloitettavan uuden opetussuunnitelman mukaista itse- ja vertaisarviointia. Siksi on tärkeää, että jokaisella oppilaalla on tunnukset Peda.net-oppimisympäristöön.

Kasvun kansion avulla oppilas tallentaa oppimisensa päälinjat, joita on näin mahdollista tarkastella koko esi- ja perusopetuksen ajalta. Sisältö voi koostua:

- vuosittain asetetuista tavoitteista

- oppimiseen liittyvistä onnistumisista

- toiminnan ja tuotosten arvioinneista itsensä, opetushenkilöstön, huoltajien ja toisten oppilaiden tekeminä

- omasta oppimisesta

Kansio muodostuu kuvista, tarinoista, teksteistä ja muusta sähköisestä materiaalista. Ainoastaan mielikuvitus ja tekniset ratkaisut ovat rajoina.

Materiaalit kootaan positiivisella asenteella, joten pääpaino on onnistuneiden suoritusten ja tuotosten tallettamisessa ja kasvua tukevien arviointien koonnissa.

Kansio elää, kasvaa ja kehittyy. Siitä tulee oppilaan omakuva, muistikirja ja oman oppimisen tuote.

Arviointi sivut Äänekosken ops2016

Peda.net-tunnusten tekemiseen ja Kasvun kansion tekemiseen löytyy ohjeita vasemman palkin linkeistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä