Eurooppa - kpl 17- 24

Eurooppa-posteri luokan seinälle

Tutustu yhdessä parisi kanssa yhteen kirjan kappaleeseen.

1. Lue se ensin yksin hiljaa itseksesi, ja sen jälkeen vielä ääneen parisi kanssa.
2. Miettikää yhdessä, mitä asioita haluatte luokalle kertoa tästä kappaleesta. Miettikää siis, mitkä ovat mielestänne tämän kappaleen tärkeimmät asiat.

3. Ottakaa valkoinen A4-kokoinen paperi, johon kirjoitatte ja suunnittelette oman posterinne:
* Jokaisen posterin otsikkona on kirjan kappaleen nimi
* Jokaisessa posterissa tulee olla ainakin yksi kuva tai muu piirros (kartta?), joka liittyy kappaleeseen.
* Miettikää mihin kohtaan paperia piirros tulee
* Teidän pitää kirjoittaa vähintään kahdesta asiasta, yhteensä vähintään kymmenen lausetta. Suunnitelkaa mihin kohtaan paperia kirjoitatte.

4. Kun suunnittelutyö tehty, näyttäkää valkoinen paperi opettajalle.

5. Kun opettaja antaa luvan, päättäkää minkä väriselle paperille (A3) haluatte työnne tehdä.

6. Tehkää posteri valmiiksi suunnitelmanne mukaan siistillä käsialalla ja huolellisesti!