Koulun esittely

Suolahden yhtenäiskoulu 1. - 6.lk.

Suolahden yhtenäiskoulun 1. - 6. luokat sijaitsevat vanhan Telakkakadun koulun yhteydessä. Uusi yhtenäiskoulun rakennus otettiin käyttöön 12.3.2019, jolloin Asemakadulla olleet oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta siirtyivät yläluokkien kanssa samaan kiinteistöön muodostaen näin Suolahden yhtenäiskoulun.

Koulun sijainti keskellä Suolahtea antaa erittäin hyvät mahdollisuudet hyödyntää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa. Mm. liikunnanopetukseen on tarjolla sekä kesällä että talvella monipuolisia liikuntapaikkoja.


Oppilasmäärä: 330
Opetushenkilöstö: 16 luokanopettajaa, 2 aineenopettajaa, 6 erityisluokan- / erityisopettajaa.
Lisäksi koulullamme työskentelee 2 samanaikaisopettajaa sekä 11 koulunkäynninohjaajaa, joista suurin osa erityisryhmien mukana.

Koulullamme on käytössä säännölliset kouluterveydenhoitajan, -kuraattorin ja -psykologin palvelut.

Kasvatus- ja opetustyön tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvät oppimisedellytykset erilaisille oppijoille.
Tavoitteena on erilaisten opetusmenetelmien, yleis- ja erityisopetuksen yhteistyön, koulun kasvatuskäytänteiden ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön myötä antaa oppilaille heidän edellytystensä mukaista opetusta.
Kasvatustavoitteista suvaitsevuuden, hyvien tapojen ja yhteistyötaitojen opettaminen ovat tärkeimmät.

Lisää tietoja meistä löytyy klikkaamalla painikkeita "Huoltajille" ja "Luokkien sivut".