Poissaolot

Poissaolojen ilmoittaminen

Oppilaiden poissaolon syy on aina ilmoitettava opettajalle. Poissaolojen ilmoittaminen tapahtuu Wilma-järjestelmän kautta tai opettajan kanssa muuten sovitulla tavalla. Mikäli poissaolon syy on muu kuin sairaus, on siihen pyydettävä lupa etukäteen...

Poissaolojen seuranta koulussamme

Koulumme seuraa oppilaiden poissaoloja Äänekosken kouluilla yhteisesti sovituilla periaatteilla. Tavoitteena on taata oppilaan oppimisen sujuva eteneminen. Oppilaan poissaoloihin puuttumisella pyritään varmistamaan mahdollisimman varhainen ja toim...