Tukea oppimiseen

KiVa-Koulu toiminta

Koulumme on yksi niistä monista kouluista, jotka käyttävät KiVa-koulu-toimintamateriaaleja kiusaamiseen puuttumisessa ja sen ennalta ehkäisyssä. Materiaalit on suunnattu ensimmäiselle ja neljännelle luokalle, mutta niitä hyödynnetään kaikilla luok...

Kodin ja koulun yhteistyö

Monipuolisella ja aktiivisella yhteistyöllä ja kasvatuskumppanuudella tuetaan oppilaan koulunkäyntiä ja lisätään oppilaiden turvallisuutta sekä ehkäistään koulukiusaamista ja muita lasten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Kodin ja koulun välist...

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Palveluilla tulee edistää koulun ja kodin välist...

Oppimisen tueksi

Oppilasta tuetaan opiskelun pulmatilanteissa monin eri tavoin. Tärkeää on havaita pulmat ajoissa. Oppilaan oppimista ja kasvamista tuetaan aina ensin omassa oppimisryhmässä. Tuen muotoja voivat olla tehtävien ja opetuksen eriyttäminen, tukiopetus,...

Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan sairauden takia johtuneista poissaoloista tai jos oppilas on tilapäisesti jäänyt jälkeen opetettavassa aineessa. Sen sijaan omien lomien takia EI tukiopetusta voida järjestää.