Koulutuskalenteri

Avekki-koulutus

Avekki 1, 14.3. klo 9.00-14.30 ja 20.3. klo 9.00-14.30, Koulunmäen yhtenäiskoulun Teken toimipisteen liikuntasali

AVEKKI
AVEKKI on toimintatapamalli tilanteisiin, joissa esiintyy uhkaavaa, aggressiivista tai väkivaltaista käyttäytymistä.
AVEKKI tulee sanoista: Aggressio, Vuorovaikutus,
Ennaltaehkäisy, Kehittäminen, Koulutus, Integraatio
VÄKIVALLAN ENNALTAEHKÄISY
AVEKKIssa väkivaltaiseen käytökseen johtavat tekijät pyritään aina tunnistamaan.
Aikaisempi väkivaltainen käyttäytyminen on tärkein yksittäinen riskitekijä väkivaltaiselle käytökselle.
Sanattoman viestinnän (eleet, ilmeet, käytös,…) havainnointi on ensiarvoisen tärkeää väkivallan ennaltaehkäisyssä.
Sanatonta viestintää tulkitsemalla pyritään ennakoimaan mahdollinen väkivaltainen käyttäytyminen ennen kuin se tapahtuu.
Omalla rauhallisella käyttäytymisellä sekä tiedostetulla sanallisella ja sanattomalla viestinnällä pyritään rauhoittamaan aggressiivisesti käyttäytyvää henkilöä.

Ilmoittautuminen on päättynyt 8. maaliskuuta 2019 klo 16.00.