Koulutusten materiaaleja

Oppimisen tuen foorumi 26.-27.4.2018

Katse paikallisiin opetussuunnitelmiin - onnistumisia ja kehittämisen kohteita, Pirjo Koivula
Ratkaisukeskeiset menetelmät opetuksen tukena, Ben Furman
Inklusiivisen varhaiskasvatuksen ekosysteeminen malli
Varhaiskasvatuksen reflektiotyökalu, Viitala
Erityistahojen ja vaativimpiin palveluiden uudistaminen, Pälvi Kaukonen
Tukea tuen järjestäjille - osallisuutta vahvistavan toimintakulttuurin vahvistaminen, Merja Koivisto ja Jukka Vetoniemi
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana, Noora Heiskanen
Työkaluja inklusiivisen varhaiskasvatuksen arviointiin, Viitala ja Holappa
Lapsen sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen: esimerkkinä Papilio
Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksesta, Kirsi Alila
Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksesta, Pia Kola-Torvinen
Autismisäätiön koulutus ja valmennuspalvelut, Mari Huhtiniemi
Pedagoginen dokumentointi - väylä lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen varhaiskasvatuksesta, Kirsi Tarkka
Erityisopettajat Celian maksuttoman äänikirjapalvelun välittäjinä, Petra Okkonen
NEET-nuoret - Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15-29-vuotiaiden näkemyksiä omasta hyvinvoinnistaan ja yhteiskunnan tilasta, Sami Myllyniemi
Oppimista ja osallisuutta tukeva oppimisympäristö, Raija Kattilakoski
Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa - kriittiseen ja aktiiviseen toimivuuteen kasvattamassa , Antti Peltoniemi
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuotren hyvinvoinnin tukena, Kristiina Laitinen
Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa, Katja Bergbacka
Laaja-alainen osaaminen - miten opettaa elämäntaitoja? Pia Kvist, Erja Kaakkuriniemi
Luokan näkymättömät - Kohtaamattomuus oppimisen ja hyvinvoinnin esteenä, Niina Junttila
Kaikille sopivan koulun rakentaminen, Susanna Lehti