Vertaiskoulutus - hanke (Perusopetuksen pedagoginen ICT-ohjaus 2014 - 2016)

Perusopetuksen pedagoginen ICT-ohjaus 2014 - 2016

Hankeraportti

- Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena hankkeella oli kouluttaa kouluille opettajia, jotka toimivat aktiivisesti atk-

vertaistukiopettajina kouluilla.

Luoda verkosto vertaisopettajista, hyödyntää yhteistyötä ja tiedonjakamista vertaistukihenkilöiden

välillä.

Luoda materiaalipankki ja koota sinne vertaisopettajien toimesta atk:n käyttöä

opetuksessa tukevaa materiaalia.

Kehittää työmenetelmiä, joiden avulla tietotekniikka voidaan ottaa osaksi opetusta.

Ns. tavallisten opettajien kouluttaminen.

- Miten hanke on käytännössä toteutettu

Hanke aloitettiin kokoamalla atk:ta aktiivisesti käyttäneitä opettajia 1 – 2 / koulu.

Aluksi kartoitettiin osallistujien osaamisen taso ja koottiin ”kartta” opettajien kokemusten

perusteella siitä, mitä atk-osaaminen kaupungin kouluilla on ja mitä taitoja vertaistukihenkilöt jo

hallitsevat ja mitä koulutusta ryhmä tarvitsee ja haluaa.

Koulutukset hoidettiin aika pitkälle omin voimin, kun joukosta löytyi paljon osaamista. Myös

ulkopuolisia kouluttajia oli käytössä.

Ryhmä kokoontui sopivin väliajoin ja johtavana teemana oli kokemusten jakaminen ja esiin

tulleiden ongelmien ratkaiseminen.

Vertaistuen toiminta kouluilla alkoi välittömästi, kun tieto hankkeen hyväksymisestä saatiin.

Atk-välineiden käyttöön ottamisen esteet pyrittiin poistamaan ja koulutusta annettiin opettajan

oman tarpeen mukaan. Tarpeen vaatiessa kouluttaja tuli toiselta koululta, jos hänen

asianhallintansa oli vahvempaa.

Materiaalipankki on luotu ja vertaistukijoiden myötä myös atk-näkökulma siirrettiin uuteen

opetussuunnitelmaan, kun jokaiseen aineryhmään sijoitettiin vertaistukijana toimiva opettaja.

Vertaistukijoita on yhteensä n. 20 henkilöä.

- Miten havaittuja ongelmia on korjattu

Opettajien koulutustilaisuudet on vaihdettu ns. vierihoitoon ja lisäksi on kehitetty ns.

opetusformaatteja, joita Koulunmäen yhtenäiskoulun vertaistukiopettajat käyvät vetämässä toisilla

kouluilla. Vertaistukiopettaja on koko päivän koululla, vetää tämän ohjelmansa yhdessä koulun

omien opettajien kanssa ja lisäksi toimii atk-tukena tilanteissa. Näin tehdään koska yhtenäiskoululle

on helpompi järjestää sijaisuudet kuin viheralueen kouluille. Lisäksi tälle koululle on ”kerääntynyt”

paljon atk-osaamista.

Laitekanta on pyritty saamaan samanlaiseksi, jotta materiaalipankki ohjelmineen ja ohjeineen toimii

kaikille kouluille.

Tietoturvallisuuteen opastetaan niin henkilökuntaa kuin oppilaitakin ja tekijänoikeuksia

kunnioitetaan.

- Arvio hankkeen vaikuttavuudesta

Hankkeen avulla saimme jaettua osaamista, lisättyä osaamista ja olemme ottaneet isoja askeleita

ict-laitteiden opetuskäytön alueella.

Hankkeella on ollut olennainen vaikutus tietotekniikka myönteisen ilmapiirin luomisessa ja

aiempien epäluulojen hälventämisessä.

Uuteen opetussuunnitelmaan voitiin melko kivuttomasti lisätä atk-painotuksia ja mm. paikallinen

ratkaisu tietotekniikan kursseista neljännellä-, seitsemännellä- ja kahdeksannella luokalla.

Opettajien taitotaso riittää jo tähän, samoin kuin arviointiin liittyvien ohjelmien käyttämisessä.

Laitekanta on osoittautunut liian vähäiseksi, kun opettajat ovat rohkaistuneet käyttämään niitä ja

edessä on laitekannan lisääminen.

- Miten toiminta jatkuu

Vertaistukijoina toimivat opettajat jatkavat edelleen kollegoiden opettamista ja kouluttamista, varsinkin

tabletti-sovellusten opetuskäytöstä löytyy paljon työsarkaa. Tietotekniikan opetussuunnitelman

toteuttaminen ja siihen liittyvien ohjeiden ja hyvien käytäntöjen levittäminen sekä ohjelmointitaitojen

kouluttaminen ovat tällä hetkellä käynnissä.

Vertaistukijoiden taitoja pyritään päivittämään koulutuksilla ja pyrimme koko ajan elämään ajan

hengessä mukana.

Opettajien massakoulutuksista on siirrytty vierihoitoon ja räätälöityyn tukemiseen, lisäksi osa

vertaistukijoista menee toiselle koululle oman opetuskokonaisuutensa kanssa, opettaa toimintaa

opettajille ja toimii tukena, kun opettajat vetävät ohjelman oppilaille, yleensä kyse on yhden päivän

vierailusta. Näitä opetuskokonaisuuksia ovat mm. Peda.net, Bebot, tablettisovellukset, Lego

Mind Stormer.

Vertaistukijat toimivat uusien tuulien haistelijoina, kouluttajina, materiaalien kokoajina ja valmistajina

sekä opettajina edelleen ja ovat runkona, kun uudet digihankkeet alkavat.

Vertaiskouluttajien ja koulutuksen omat sivut

Näillä sivuilla on tietoa vertaiskouluttajista sekä koulutuksista.
Pajoille on omat sivut.
Lisäksi jaetaan vinkkejä ja ideoita siitä, miten meidän tietoteknisiä laitteitamme voi hyödyntää eri oppiaineissa.
Sivulla on mahdollista keskusteluun ja Kouluttajien omien sivujen alle voi jokainen tehdä halutessaan oman sivun. Sivulla on myös palautuskansio, jonkan kautta voi jakaa materiaalia kaikille vertaiskoululuttajille.

Koulutuskalenteriin olisi hyvä merkitä tieto sellaisista koulutuksista, joihin voisi mahtua opettajia toisiltakin kouluilta ja laittaa viestiä tukihenkilöiden kautta eteenpäin.