Opiskelun ja oppimisen tuki

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto palvelee Äänekosken lukion ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) opiskelijoita. Opiskeluterveydenhuollon palvelut on keskitetty
Äänekosken terveysasemalle.

http://www.aanekoski.fi/palvelut/terveyspalvelut/koulujaopiskeluterveys/opiskeluterveydenhuolto

Ajankohtaista

Opiskeluterveydenhuollon info B-hepatiitti -rokotteesta (pdf)

Yhteystiedot

  • Äänekosken lukio, terveydenhoitaja Jaana Mäki puh. 020 632 2588. Vastaanotto Äänekosken terveysasemalla (Terveyskatu 8) ma-to klo 8-10 ilman ajanvarausta, muina aikoina sopimuksen mukaan ajanvarauksella.
  • POKE, Piilolantien yksikkö, terveydenhoitaja Mia Hyytiäinen puh. 020 632 2659. Vastaanotto Äänekosken terveysasemalla (Terveyskatu 8) ma-pe klo 8-10 ilman ajanvarausta, muina aikoina sopimuksen mukaan ajanvarauksella.
  • POKE, Opinahjontien yksikkö, terveydenhoitaja Tuula Pitkänen puh. 020 632 2730. Vastaanotto Äänekosken terveysasemalla (Terveyskatu 8) ma-pe klo 8-10 ilman ajanvarausta, muina aikoina sopimuksen mukaan ajanvarauksella
  • Lisätietoja antaa tarvittaessa osastonhoitaja Anne Hakkarainen, puh. 020 632 2542.
  • Äänekosken lukio ja POKE koulupsykologi Mia Raivio puh. 0400 115 461

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin kuuluvat lukion ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) opiskelijat, jotka opiskelevat edellä mainituissa oppilaitoksissa opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Opintotukilain (65/1994) 7 §:n mukaan opintotukeen on oikeutettu opiskelija, jonka päätoimiset opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Opiskeluterveydenhuollon palvelut eivät koske työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuvia henkilöitä.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin sisältyy opiskelijoiden terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut mukaan lukien suun terveydenhuolto sekä mielenterveys- ja päihdetyö.

Toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja asetuksen (912/1992) mukaisesti. Näiden mukaisesti terveyskeskuksen järjestämät palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille. Muille opiskelijoille lääkärien antamat avohoidon sairaanhoitopalvelut ja suun terveydenhuollon palvelut sekä fysioterapia ja kotisairaanhoito ovat maksullisia ja muut opiskeluterveydenhuollon palvelut maksuttomia. Erikoissairaanhoidon palvelut ovat opiskelijoille maksullisia kuten muillekin näitä palveluja käyttäville.

Opiskeluterveydenhuollon määräaikaistarkastukset

Opintojen alussa opiskelijoille tehdään terveyskysely. Terveydenhoitajan ja lääkärin suorittama terveystarkastus tehdään ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Lääkärintarkastusta ei tehdä, jos oppilaitokseen pääsyn edellytyksenä on ollut lääkärintarkastus. Terveyskyselyyn liitetään alle 18-vuotiaille Adsume -nuorten päihdemittari ja täysi-ikäisille AUDIT- testi. Terveystarkastuksessa kartoitetaan opiskelijan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa, mitataan pituus, paino, verenpaine ja tarvittaessa tutkitaan näkö, kuulo ja hemoglobiini. Lisäksi keskustellaan terveyskäyttäytymisestä, opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvistä asioista ja ammattiin liittyvistä terveydellisistä riskeistä.

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden tarkoituksena on tukea oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Koulupsykologi ja -kuraattori ovat osallisena koulun arjessa.

Yhteisöllinen oppilashuolto on esimerkiksi:

- monialaista yhteistyötä
- opettajien konsultaatiota
- koulun joustavien tukitoimien suunnittelua
- luokkien ja ryhmien kanssa työskentelyä
- kehittämistä (koulun sisäinen, koulujen yhteinen, kunnan palvelurakenne)
- koulutuksia ja infoja

Oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Oppilaan ja huoltajien suostumuksella aloitteen yhteistyöstä voi tehdä myös viranomaistaho. Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluiden tarkoitus on turvata oppilaille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin, ehkäistä ja poistaa oppilaiden oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia ja edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Yksilökohtainen oppilashuolto on esimerkiksi:

- palveluohjausta
- kartoitustyötä
- ohjausta ja neuvontaa oppilaalle, huoltajille, opettajille
- oppilaan tapaamiset
- huoltajien/perheen tapaamiset
- oppimisvaikeustutkimuksia ja niiden tarpeen arviointia
- jatko-ohjausta ja yhteistyökumppaneiden konsultointia

Yhteystiedot: Koulupsykologi Mia Raivio p. 0400 115 461
Koulukuraattori Mira Ojalehto 0400 115 677