Tietotekniikka

Tietotekniikan kurssit

TT1 TVT-peruskurssi
  • kurssilla harjoitellaan lukiossa tarvittavia tvt-taitoja, kuten pilvipalvelut (eduaanekoski-drive), tiedostojen jakaminen, abitti-koejärjestelmä, taulukkolaskenta, diagrammien piirtäminen, kuvan tuottamisen/käsittelyn perusteita. Kurssilla tutustutaan myös matematiikassa tarvittaviin työvälineisiin. Arviointi hyväksytty/hylätty
TT3 Ohjelmointi
  • Kurssi lähtee ohjelmoinnin perusteista. Kurssilla käsitellään ohjelman toteutuksen suunnittelu, syöttö- ja tulostustoiminnot, keskeiset ohjaus- ja toistorakenteet sekä funktiot. Ohjelmointia aiemmin harrastaneet pystyvät tekemään nopeammin perusharjoitukset ja siirtymään haastavampien tehtävien pariin. Alustavana suunnitelmana on käyttää Python-ohjelmontikieltä, joka on helppokäyttöinen myös aloittelijoille, mutta myös tehokas ja jolla on useita käytännön sovelluksia. Päättötyö. Arviointi hyväksytty/hylätty