Kuvataide

Kuvataiteen kurssit Äänekosken lukiossa 2017-18

*KU1 Kuvat ja kulttuurit

Kurssilla käsitellään erilaisia käsityksiä taiteesta, tutustutaan kuvataiteen käsitteistöön ja kuvatyyppeihin. Lisäksi käsittelyssä ovat taiteen, median ja visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt.
IMG_20170912_115028 – kopio.jpg
IMG_20170912_083311 – kopio.jpg


*KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Tällä kurssilla tutustutaan erilaisiin kuvallisen tuottamisen lähtökohtiin (esim. rakennettu ympäristö, muotoilu, sisustus, ympäristötaide). Kestävä kehitys, kierrätys ja ekologisuus tulevat myös kurssilla esille.

IMG_20170831_145140.jpgIMG_20170905_111509 – kopio.jpg

KU3 Osallisena mediassa

Osallisena mediassa -kurssi käsittelee mediaa monipuolisesti. Tutustutaan mm. mediakulttuuriin idententiteettien rakentajana, median käsitteistöön, mediaesitysten tulkinnan keinoihin ja median ajankohtaisiin ilmiöihin ja kysymyksiin.


KU4 Taiteen monet maailmat

Taiteen monet maailmat -kurssilla käsitellään eri aikoina ja eri kulttuureissa tuotettua taidetta monimuotoisesti ja ammennetaan inspiraatiota nykytaiteeseen taidehistoriasta. Tutustutaan mm. kuvataiteen käsitteistöön ja taiteen merkitykseen identiteetin muokkaajana.


KU5 Minä, kuva ja minäkuva

- valokuvan ja voimauttavan valokuvan keinoja hyödyntäen, muita materiaaleja yhdistellen
- omakuva, selfie, muotokuva, minuus
- ihmisen kuvaaminen taiteessa
- miten kuva muokkaa käsitystämme itsestämme suhteessa muihin
- luovuus ja taiteellisuus minuuden ilmentäjänä
- virallisuus ja epävirallisuus
- minuuden monet kasvot - roolit eri tilanteissa
- arviointi suoritusmerkinnällä

KU6 Taiteen työpajakurssi

- tällä kurssilla voi tutustua erilasiin tekniikoihin ja tekotapoihin grafiikasta muotoiluun, elokuvasta editointiin, tekstiilitaiteesta tussipiirrokseen...
- opiskelija valitsee mielenkiinnon kohteidensa mukaan 2 - 4 erilaista työpajaa opettajan kanssa yhdessä suunnitellen
- opettajalla on valmiita tehtäväkokonaisuuksia eri tekniikoille; näiden lisäksi opiskelija voi itse vaikuttaa sisältöön
- opettajan tarjoaman tiedon lisäksi opiskelija hakee itse tietoa valitsemistaan tekniikoista