Filosofia

Filosofian kurssit Äänekosken lukiossa

Filosofia tarkastelee elämän ja todellisuuden perustavanlaatuisia kysymyksiä.

FI1 - Johdatus filosofiseen ajatteluun (pakollinen kurssi)

FI2 - Etiikka (uusi ops: pakollinen kurssi)

vFI3 - Tiedon ja todellisuuden filosofia (valtakunnallinen syventävä kurssi)
FI3 - Yhteiskuntafilosofia (uusi ops: valtakunnallinen syventävä kurssi)

vFI4 - Yhteiskuntafilosofia ja koulukohtainen kurssimme (valtakunnallinen syventävä kurssi)
FI4 - Tieto, tiede ja todellisuus (uusi ops: valtakunnallinen syventävä kurssi)