Englanti

OPS vastaavuudet

Uusi OPS Vanha OPS
ENA1 = vENA1 Uuden ja vanhan OPSin kurssien sisällöt eivät vastaa täysin toisiaan, joten vanhan OPSin mukaan opiskelevalta opiskelijalta voidaan edellyttää uuden OPSin mukaisella kurssilla lisäsuorituksia. Tällä pyritään takaamaan se, että mitään oleellista ei jää opiskelematta.
ENA2 = vENA2
ENA3 = vENA5
ENA4 = vENA4
ENA5 = vENA6
ENA6 = vENA3
ENA7 = vENA7

Uusi opetussuunnitelma (syksystä 2016 lähtien)Pakolliset kurssit
ENA1: Englannin kieli ja maailmani
ENA2: Ihminen verkostoissa
ENA3: Kulttuuri-ilmiöitä
ENA4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
ENA5: Tiede ja tulevaisuus
ENA6: Opiskelu, työ ja toimeentulo

Syventävät kurssit
ENA7: Kestävä elämäntapa (voit ottaa kurssin jo toisen vuoden keväällä)
ENA8 Viesti ja vaikuta paremmin (kurssi mahdollista suorittaa myös kakkosella)

Soveltavat kurssit

ENA9: Tukikurssi (1. vuoden opiskelijoille)
ENA10: Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (abeille)
ENA11: Kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen (kakkosille ja abeille)

Vanha opetussuunnitelma (ennen syksyä 2016 aloittaneet)

Pakolliset kurssit

ENA1: Nuori ja hänen maailmansa
ENA2: Viestintä ja vapaa-aika
ENA3: Opiskelu ja työ
ENA4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
ENA5: Kulttuuri
ENA6: Tiede, talous ja tekniikka

Syventävät kurssit

ENA7: Luonto ja kestävä kehitys (toisen vuoden keväällä, tai abivuonna)
ENA8: Puhu ja ymmärrä paremmin (milloin tahansa)

Soveltavat kurssit

ENA9: Tukikurssi (1. vuoden opiskelijoille)
ENA10: Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (abeille)
ENA11: Kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen (kakkosille ja abeille)