Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto on monitieteinen oppiaine, jonka perustana on ihmis-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteitä sekä filosofiaa.

Pakolliset kurssit (uusi ops):
ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

Valtakunnalliset syventävät kurssit (uusi ops):
ET3 Yksilö ja yhteisö
ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina
ET5 Katsomusten maailma
ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus

Lisätietoja kurssien suorittamisesta löydät täältä:

http://eveliinanopetus.wikispaces.com/