Korkeakouluopinnot

Johdatus tilastotieteeseen (2op)

Kurssilla esitellään, mitä tilastotiede on ja missä sitä käytetään. Tilastotiedettä määritellään pääosin sen moninaisten tutkimuskysymysten kautta. Tämän lisäksi näytetään, miten valtava on sen sovellusten määrä. Kurssilla tehdään katsaus myös todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Näiden ohella puhutaan muun muassa jakaumista ja kerrotaan, miksi normaalijakauma on erityinen ja samaan aikaan tavallinen. Kurssilla ei ole paljon laskutehtäviä.

Kurssi on laadittu paitsi yliopisto-opiskelijoita myös lukiolaisia ajatellen.

Tavoitteena on kehittää tilastojen lukutaitoa. Media yms. on pullollaan tilastojen käyttöä, tilastografiikkaa jne., joiden kriittinen ymmärtäminen on tärkeä kansalaistaito. Suoritettu kurssi hyväksytään osaksi yliopisto-opintoja. Psykologian pääsykokeissa on paljon tilastotiedettä. Tilastollinen mallintaminen, data-analyysi, tekoäly, koneoppiminen jne. ovat mitä kuumin ala ja työmarkkinat imivät tilastotieteilijöitä jopa laman aikana.