#Biopolku

Mikä biopolku (2016-2017)?

Äänekoski, Saarijärvi ja Konnevesi ovat saaneet hankerahaa verkostoituneen biotalouslukion esiselvityksen laatimiseen. Selvityksen tavoitteena on koota olemassa oleva tarjonta, edellytykset ja tarpeet yhteen. Biopolkua rakennetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Kuinka biotalousajattelun tulisi näkyä lukiotoiminnassa? (Koonti hankkeen kuntajohtajien, sivistystoimenjohtajien ja lukion rehtoreiden näkemyksistä):

Kuinka toivoisit biotalousajattelun näkyvän lukiotoiminnassa.png