Tasa-arvohanke 2018 - 2019

Tasa-arvohanke

Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutoksen,
inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja
lähikouluperiaatteen vahvistamiseen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen
kannalta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen. Avustuksella tuetaan
pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla
opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata ensisijaisesti opettajia sellaisten esi ja
perusopetuksen opetusryhmien joustavaksi muodostamiseksi, joissa tehostetun
tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaan/oppilaiden opetus järjestetään osittain tai
kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita
sekä avustajien palkkaamiseksi näihin ryhmiin.
Valtion erityisavustusta voidaan käyttää
• opettajien ja erityisopettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi
• ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin
• avustajien palkkaamiseen
• erityisopetuksen laadun kehittämiseen tarvittaviin materiaaleihin ja
välineisiin.

Ohjeet

  • Mene omalle sivullesi
  • Sivulla on lukujärjestyksesi, tarkista se! (Ilmoita virheistä ja mahdollisista muutoksista Ilulle.)
  • Klikkaa tunnin tunnusta
  • Täytä lomake (Tavoitteet ja työsuunnitelma)
  • Tee näin jokaiselle ryhmälle
  • Palautukset-painikkeella pääset muokkaamaan tekemääsi lomaketta
  • Syysloman jälkeen arvioit lomakkeisiin kommentti-kohdan avulla kuinka onnistuit (Valitse ensin palautukset ja kommentoi niihin.)
  • Syysloman vaiheilla teet uuden lomakkeen loppuvuodeksi
  • Vuoden vaihteessa ja 22.3. tienoilla jälleen arvioinnit ja uudet lomakkeet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä