OKE! Opinto- ja harrastustoiminnan kehittäminen Eurajoella (2021-2023)

Hankkeen tuloksia

OKE! -hankkeen myötä saatiin luotua uusia Otsolan toimintoja Eurajoen kyliin, jopa 22 kurssia ja luentoa. Opetussuunnitelmassa hyödynnettiin paikallisten asukkaiden ja kyläyhdistysten kanssa ideoituja ehdotuksia, ja näin tarjonta pyrkiikin vastaamaan entistä kohdennetummin juuri näiden alueiden toiveisiin ja tarpeisiin. Verkostoa päivitettiin ja aktivoitiin, ja käytiin lukuisia kiinnostavia ja avartavia keskusteluja kylätoiminnasta ja sen erityisyydestä.


Toimintamalli kolmannen sektorin uuden yhteistyön rakentamiseen

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli luoda tiivistetty toimintamalli kolmannen sektorin uuden yhteistyön rakentamiseen. Keskiössä toimintamallissa on kansalaisopiston ja yhdistysten innostava kohtaaminen, mutta se on sovellettavissa myös muille kolmannen sektorin toimijoille. 


Ideointi-illat pidettiin Eurajoen kylissä keväällä 2022Järjestimme maalis-huhtikuussa 2022 Eurajoen sivukylissä Rikantilassa, Huhdassa, Kuivalahdella, Lapijoella, Linnamaalla, Sydänmaalla ja Peränkylässä avoimia ideointi-iltoja, joihin kaikki olivat lämpimästi tervetulleita mukaan. Illan aikana ideoitiin yhdessä matalalla kynnyksellä kahvikupposen ääressä, ja kootaan toiveita ja ehdotuksia. Paikalla oli hankkeen vetäjä kehittämiskoordinaattori Sanna Kuusisto, jonka johdolla keskusteltiin ja kerättiin ideoita. 

Millaista harrastustoimintaa asukkaat toivoisivat lisää? Mitä halutaan tehdä tai oppia? Mikä virkistäisi ja toisi iloa ja hyötyä kylän asukkaille? Miten Otsola voisi tukea kyläyhdistyksen toimintaa ja tarjota kurssitusta myös yhdistysaktiiveille?


To 24.3. klo 18-20 Rikantilan koulu

To 7.4. klo 17-19 Huhdan koulu

Ma 11.4. klo 17-19 Linnamaan koulu

Ke 13.4. klo 17-19 Lapijoen koulu


Ke 20.4. klo 17-19 Kuivalahden koulu

To 21.4. klo 17-19 Sydänmaan koulu

Ti 3.5. klo 17.30 Peränkylän suuli


Peränkylän suulilla.Rikantilan koululla.Sydänmaan koululla.

Uutta toimintaa yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa

Hankkeen tavoitteena on tehdä Eurajoella kattava selvitystyö valittujen kohdealueiden opinto- ja harrastustoiminnasta yhteistyössä kyläyhdistysten ja paikallisten asukkaiden kanssa hankkeen toteuttamisaikana 1.6.2021-30.9.2022 sekä luoda selvityksen avulla uusia Otsolan kansalaisopiston opintopiirejä keskustaajaman ulkopuolelle kyliin.

Paikallisuus, tarvelähtöisyys ja osallistavuus ovat hankkeen kulmakiviä. Hankkeen lähtökohtana on kartoittaa alueiden tarpeita ja asukkaiden kehitystoiveita ja vastata niihin. Hanke edistää uusien verkostojen rakentumista, ja parantaa asumismahdollisuuksia ja asukkaiden hyvinvointia kohdealueilla.

Hankkeen tuloksena tuotetaan myös toimintamalli vastaavien kolmannen sektorin toimijoiden laajemmin hyödynnettäväksi. Kansalaisopiston ja kylätoiminnan innostava kohtaaminen on tämän uudistavan toimintamallin keskiössä. Hankkeen rahoittajana on Leader Ravakka. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä