OKE! Opinto- ja harrastustoiminnan kehittäminen Eurajoella

Uutta toimintaa yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa

Hankkeen tavoitteena on tehdä kattava selvitystyö valittujen kohdealueiden opinto- ja harrastustoiminnasta yhteistyössä kyläyhdistysten ja paikallisten asukkaiden kanssa hankkeen toteuttamisaikana 1.6.2021-30.9.2022 sekä luoda selvityksen avulla uusia Otsolan kansalaisopiston opintopiirejä keskustaajaman ulkopuolelle kyliin.

Paikallisuus, tarvelähtöisyys ja osallistavuus ovat hankkeen kulmakiviä. Hankkeen lähtökohtana on kartoittaa alueiden tarpeita ja asukkaiden kehitystoiveita ja vastata niihin. Hanke edistää uusien verkostojen rakentumista, ja parantaa asumismahdollisuuksia ja asukkaiden hyvinvointia kohdealueilla.

Hankkeen tuloksena tuotetaan myös toimintamalli vastaavien kolmannen sektorin toimijoiden laajemmin hyödynnettäväksi. Kansalaisopiston ja kylätoiminnan innostava kohtaaminen on tämän uudistavan toimintamallin keskiössä. Hankkeen rahoittajana on Leader Ravakka. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Eurajoen Makasiinista 3/21 luettavissa juttu hankkeestamme! Klikkaa ja tutustu!


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä