OKE! Opinto- ja harrastustoiminnan kehittäminen Eurajoella

Ideointi-illat Eurajoen kylissä keväällä 2022Järjestämme maalis-huhtikuussa Eurajoen sivukylissä Rikantilassa, Huhdassa, Kuivalahdella, Lapijoella, Linnamaalla, Sydänmaalla, Niemenkylässä ja Luodonkylässä avoimia ideointi-iltoja, joihin kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Illan aikana ideoidaan yhdessä matalalla kynnyksellä kahvikupposen ääressä, ja kootaan toiveita ja ehdotuksia. Paikalle voi tulla vapaasti oman aikataulunsa puitteissa. 

Millaista harrastustoimintaa asukkaat toivoisivat lisää? Mitä halutaan tehdä tai oppia? Mikä virkistäisi ja toisi iloa ja hyötyä kylän asukkaille? Miten Otsola voisi tukea kyläyhdistyksen toimintaa ja tarjota kurssitusta myös yhdistysaktiiveille?

Tervetuloa kuulemaan lisää ideointi-iltoihin!

To 24.3. klo 18-20 Rikantilan koulu

To 7.4. klo 17-19 Huhdan koulu

Ma 11.4. klo 17-19 Linnamaan koulu

Ke 13.4. klo 17-19 Lapijoen koulu


Ke 20.4. klo 17-19 Kuivalahden koulu

To 21.4. klo 17-19 Sydänmaan koulu

Ti 3.5. klo 17.30 Peränkylän suuli


Peränkylän suulilla.Rikantilan koululla.Sydänmaan koululla.

Uutta toimintaa yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa

Hankkeen tavoitteena on tehdä Eurajoella kattava selvitystyö valittujen kohdealueiden opinto- ja harrastustoiminnasta yhteistyössä kyläyhdistysten ja paikallisten asukkaiden kanssa hankkeen toteuttamisaikana 1.6.2021-30.9.2022 sekä luoda selvityksen avulla uusia Otsolan kansalaisopiston opintopiirejä keskustaajaman ulkopuolelle kyliin.

Paikallisuus, tarvelähtöisyys ja osallistavuus ovat hankkeen kulmakiviä. Hankkeen lähtökohtana on kartoittaa alueiden tarpeita ja asukkaiden kehitystoiveita ja vastata niihin. Hanke edistää uusien verkostojen rakentumista, ja parantaa asumismahdollisuuksia ja asukkaiden hyvinvointia kohdealueilla.

Hankkeen tuloksena tuotetaan myös toimintamalli vastaavien kolmannen sektorin toimijoiden laajemmin hyödynnettäväksi. Kansalaisopiston ja kylätoiminnan innostava kohtaaminen on tämän uudistavan toimintamallin keskiössä. Hankkeen rahoittajana on Leader Ravakka. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä