Oppilastyö: Oman materiaalin tuottaminen

Taustaa

jarviruoko_sveistola_peda.jpg

 
Vaihtoehtoisena työtapana on ryhmätyöt, joissa oppilaat tuottavat omaa materiaalia. Sitä voi tuottaa monin eri tavoin, mutta yksi vaihtoehto on, että oppilasryhmät tekevät työtä suoraan koulun käyttämään oppimisalustaan.  Työt voidaan koota sähköiseksi julkaisuksi, jossa on yhteinen johdanto, sisällysluettelo ja lajikuvaukset eliöryhmittäin. Katso ohjeet
 
Työ voidaan tehdä joko sisäveden eliöistä tai Itämeren eliöistä (ks. erilliset ohjeet sisävesille ja Itämerelle).
 
 • Levä. Rakenne, tuntomerkit, elinmpäristö, merkitys eliöyhteisölle
 • Kasvi. Rakenne, tuntomerkit, yhteyttäminen, esiintymisalue, merkitys eliöyhteisölle
 • Selkärangaton eläin. Pääjakson (esimerkiksi simpukka kuuluu nilviäisiin) piirteet, rakenne, tuntomerkit, ravinto, elinalue, merkitys eliöyhteisölle
 • Kala. Kalaryhmä ja sen tuntomerkit, rakenne, tuntomerkit, ravinto, elinalue, merkitys eliöyhteisölle
 • Lintu. Lahkon, johon lintu kuuluu, piirteet (esimerkiksi ruskosuohaukka kuuluu päiväpetolintuihin), rakenne, tuntomerkit, ravinto, elinalue, merkitys eliöyhteisölle

 • Lajikuvausten lisäksi aiheita voivat olla mm. lähialueen vesistön veden laatu, veden tutkimustulosten raportit, maastoretkien tutkimuspäiväkirjat jne.


Tärkeintä on ymmärtää, että tietojen suora kopioiminen internetistä on hyödyntöntä ja laitonta. Älä tee siten, vaan pyri jalostamaan tietoa syy-seuraussuhteita pohtien. Tästä alla pari esimerkkiä.

Esimerkki 1.
Puutteellinen teksti: Rakkolevä on vähentynyt rannikollamme. 
Hyvä teksti: Rakkolevä on vähentynyt viime vuosikymmenien aikana rannikollamme, koska Itämeri on rehevöitynyt. Rehevöityminen tarkoittaa sitä, että Itämeren vedessä on enemmän ravinteita. Kun Itämeri on rehevöitynyt, veden läpinäkyvyys on vähentynyt, ja ravinteista riippuvaiset pienet levät ovat alkaneet kasvaa rakkolevien pinnalla.

Esimerkki 2.
Puutteellinen teksti: Kilkki on äyriäinen.
Hyvä teksti: Kilkki on äyriäinen, eli se kuuluu niveljalkaisten pääjaksoon ja on sukua mm. ravulle ja merirokolle. Äyriäisiä yhdistivät seuraavat piirteet:...
 

Työn vaiheet

oppilaita_shutterstock_139086248.jpg

1. Ohjeet
 • Kerrotaan oppimisympäristö tai -alusta mihin työtä tehdään
 • Kerrataan lähdemateriaalien käyttämisen säännöt.
 
2. Sovitaan aikataulu ja työn vaiheet
 • tunti 1: aloittaminen
 • tunti 2: termien hallinnan testaaminen
 • tunti 3: materiaalin hankkiminen
 • tunti 4: työn tekeminen
 • tunti 5: väliraportointi opettajalle 
 • ..
 • töiden esittäminen ja yhteen kokoaminen
 • töiden arviointi: itsearviointi ja vertaisarviointi
 

Osaathan termit?

kasvit_rantakukka_sveistola_peda.jpgJotta voit käyttää työssäsi termejä oikein, sinun pitää luonnollisesti osata tärkeimmät termit. 

Alle on koottu termilistaa. Osaathan ne?

 • murtovesi
 • makea vesi
 • suolainen merivesi
 • tuottaja
 • kuluttaja
 • hajottaja
 • yhteyttäminen
 • ravintoketju
 • ravintoverkko
 • ekologinen pyramidi
 • ravinne

 • ekologinen lokero
 • reviiri
 • sopeutuminen
 • kilpailu

 • kasvit: vyöhykkeet: rantakasvit, ilmaversoiset, kelluslehtiset, uposkasvit

 • selkärangaton eläin
 • niveljalkaiset-pääjakso
 • hyönteiset-luokka
 • hämähäkkieläimet-luokka
 • äyriäiset-luokka
 • nilviäiset-pääjakso

 • selkärankaisten luokat: kalat, sammakkoeläimet, matelijat, linnut, nisäkkäät

Ohjeet

Aikataulutus: suunnittele aikataulu!
 
Ohjeet Peda.netin käyttöön:

1)
Tee Peda.nettiin omaan tilaasi uusi sivu: Tutkielma

2) Ota Tutkielma-sivun Julkisuus-asetuksista opettajasi muokkaajaksi.
- Klikkaa sivu auki.
- Klikkaa sivun nimen perässä olevaa "Julkisuus"-sanaa
- Lisää muokkaajaksi oma opettajasi, jotta opettajasi pääsee antamaan palautetta

3) Luo tarvittaessa uusia alasivuja

4) Luo sivuille moduuleja.
 •  Mappi-moduuliin voit tuoda tiedostoja
 •  Kuvagalleria-moduulilla voit luoda kuvagallerian
 •  Tekstimoduuliin voit kirjoittaa tekstiä, tuoda kuvia, luoda linkkejä jne.
 •  Lomake-moduulilla voit tehdä tehtäviä portfolioon osallistujille

5) Seuraa uutisia aiheesta! Kerää ne omaksi sivuksi!

6) Muistathan, että tärkeää ei ole siirtää tietoa muualta porfolioosi vaan luoda lyhyitä tiivistelmiä asiakokonaisuuksista ja arvioida sekä kuvailla ilmiöitä.
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä