Ekosysteemi ja ravintoketju

Ympärillämme oleva luonto voidaan ymmärtää erilaisina ekosysteemeinä. Ekosysteemi koostuu alueen elottomasta luonnosta ja erilaisista eliöistä, jotka elävät vuorovaikutuksessa toistensa ja ympäristön kanssa. Yleensä ekosysteemillä tarkoitetaan tiettyä rajattua osaa luonnosta, kuten lampea. Tutkailtaessa lampiekosysteemiä tarkemmin voidaan sieltä havaita ravintoketjuja, joihin kuuluu tuottajia, kuluttajia ja hajottajia. Ravintoketjut muodostavat ravintoverkkoja.

Aurinko paistaa lampeen. Kasvit ja levät yhteyttävät auringonvalon avulla ja tuottavat sokeria. Ne itse käyttävät sokeria kasvuunsa ja elintoimintoihinsa. Nämä kasvit ja levät ovat tuottajia, koska ne tuottavat ekosysteemiin energiaa auringon valoenergian avulla.

Ensimmäisen asteen kuluttajat käyttävät tuottajia ravintonaan. Tällaisia kuluttajia ovat esimerkiksi vesikirput. Syömällä tuottajia ne siirtävät ainetta ja energiaa ravintoketjussa eteenpäin. Toisen asteen kuluttajia ovat yleensä pienet kalat, jotka syövät vesikirppuja. Monissa ravintoketjuissa on vielä kolmannen asteen kuluttajia eli petoja jotka syövät pieniä kaloja. Tätä pidemmät ravintoketjut ovat harvinaisia, koska energiasta vain murto-osa siirtyy seuraavalle tasolle.

Koska ravintoketjun huipulla olevia eläimiä on vähemmän kuin tuottajia ja 1. asteen kuluttajia, lammen tai järven eliöiden määrä voidaan piirtää pyramidina.

Tuottajien ja kuluttajien lisäksi ekosysteemiin kuuluvat hajottajat, joita ovat mm. useat bakteerit ja sienet. Hajottajat käyttävät ravintonaan eli hajottavat kuolleita eliötä, niiden osia tai eliöiden ulosteita. Hajottajat kierrättävät ravinteita kaikilta ravintoverkon tasoilta takaisin tuottajien käytettäväksi. Osa kuluttajista voi käyttää hajottajia ravintonaan. Hajottajilla on siis merkittävä osa toimivan ekosysteemin ravinnekierrossa.

Ekosysteemit ovat usein kytköksissä toinen toisiinsa. Esimerkiksi purot ja joet voivat laskea lampeen tai järveen. Vastaavasti lammet ja järvet laskevat usein jokien välityksellä edelleen mereen.

Osa ekosysteemeistämme on suuria. Suurista ekosysteemeistä voidaan erottaa myös omia pienempiä ekosysteemejä. Esimerkiksi suuren järven rantaekosysteemi on erilainen kuin avoveden eli ulapan ekosysteemi, jossa ei ole lainkaan kasveja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä