15. Itämeren piirteet

Itämeri

Itämeri on murtovesiallas.


Itämeren luonto on monipuolinen. Videossa ruoholaukka - tunnistatko tiirojen äänet?

Millaiset ovat Itämeren olosuhteet?

Itämeri on sisämeri, jonka vesi on vähäsuolaista murtovettä. Itämereen laskee satoja jokia tuoden vesialtaaseen suolatonta eli makeaa vettä. Pohjanmerestä tulee Itämereen suolaista merivettä. Näiden kahden erilaisen veden sekoittuessa syntyy vähäsuolaista murtovettä. Siinä on suolaa vain muutama promille eli tuhannesosa, kun valtamerien vedessä on suolaa 3,5 prosenttia.

Itämeri on matala murtovesiallas. Mataluuden takia Itämeressä on melko vähän vettä.
Itämeri on monessa suhteessa poikkeuksellinen meri. Se on nuori meri, sillä se syntyi vasta n. 10 000 vuotta sitten jääkauden jälkeen. Maailmassa ei ole toista yhtä isoa murtovesiallasta. Eläimet ja kasvit lisäksi joutuvat sopeutumaan siihen, että Itämeren suuret lahdet jäätyvät talvisin.

Itämeren valuma-alueella elää yli 100 miljoonaa ihmistä. Eliöt joutuvat sopeutumaan myös ihmisten, teollisuuden ja laivojen monenlaisiin vaikutuksiin.

Itämeri on eläimille haastava elinympäristö

Itämeren lajisto vaihtelee sen eri osissa veden suolapitoisuuden mukaan. Itämeren eteläosissa, joissa veden suolapitoisuus on lähes 1 %, suurin osa eläinlajeista on valtameren lajeja. Näillä alueilla elää muun muassa meritähtiä ja taskurapuja. Mutta näiltäkin alueilta puuttuvat monet valtamerten tyypilliset eläinryhmät, kuten korallieläimet, valaat ja hait.
Suomenlahdella ja Pohjanlahdella veden suolapitoisuus alle 0,5 %. Näissä lahdissa suurin osa lajeista on järvien lajeja, jotka ovat sopeutuneet Itämeren vähäsuolaiseen murtoveteen. Esimerkiksi suojaisissa merenlahdissa on aivan samoja hyönteislajeja kuin läheisellä järvelläkin.
Itämeren olot ovat eläimille haastavat. Esimerkiksi kalojen ja simpukoiden elimistöön on uhkana kertyä merivedestä suolaa. Sitä pitääkin pumpata elimistöstä pois koko ajan. Pitkä talvi ja jääpeite vaikeuttavat myös eläinten elämää.

Itämeren ravintoketjut

Itämeressä elää kymmeniä kalalajeja, norppia, saarilla pesii kymmeniätuhansia lintupareja. Mistä nämä eläimet saavat ravintonsa?
 
Ravintoketjut alkavat tuottajista, levistä ja kasveista. Itämeren ulapoilla ei kasva kasveja. Ulapan tuottajat ovat leviä. Koska ne ovat mikroskooppisen pieniä ja ne keijuvat vapaina vedessä, niiden sanotaan kuuluvan planktoniin.
 
Sini-, viher- ja piilevät alkavat runsastua keväällä, kun jää on sulanut ja kevätaurinko mahdollistaa yhteyttämisen. Valon lisäksi levät tarvitsevat typpeä ja fosforia. Keväällä näitä ravinteita on paljon tarjolla, ja levät lisääntyvät jakautumalla nopeasti.  

Pieniä leviä syövät eläinplanktoniin kuuluvat vesikirput ja hankajalkaiset. Niitä puolestaan saalistavat silakat, kilohailit ja muut pienet kalat. Ravintoketjun huipulla ovat isommat kalat, hylkeet ja merikotka.
 

Ainutlaatuista Itämerta on suojeltava

 
Itämeren suojeluun on monia syitä. Itämeri on ainutlaatuinen ekosysteemi, jossa elää niin makean veden kuin suolaisenkin veden lajeja. 

Itämeren linnusto on poikkeuksellinen. Itämeressä pesii kymmeniä lintulajeja, ja sen kautta muuttaa miljoonia lintuja vuosittain pohjoisille pesimäalueille.
 
Itämeri tuottaa paljon kalaa. Ammattikalastajien lisäksi Itämerellä kalastaa tuhansia virkistyskalastajia. Itämeri on tärkeä mökkeily- ja veneilyalue.
 
Itämeren tehokkaalle suojelulle on kiire. Itämerta uhkaa rehevöityminen, monet vaaralliset kemikaalit ja öljyonnettomuudet. Koska Itämeri on matala, siihen vaikuttavat jo pienetkin haitallisten aineiden päästöt.

Itämeren rantavaltiot ovat tehneet sopimuksia Itämeren suojelemiseksi. Niiden avulla pyritään muun muassa vähentämään ravinnepäästöjä Itämereen.

 

Itämeren laivaliikenne lisää ympäristöhaittoja. Savupiipuista tulee päästöjä ilmaan, laivojen nostattama aallokko kuluttaa rantoja. Laivan edessä on merimetsoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä