Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Porvoo - Borgå > Hinthaaran koulu > Järjestyssäännöt >

Järjestyssäännöt

YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 12.06.2017 11:57

HINTHAARAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT


HINTHAARAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT lv. 2012-2013
(Päivitys 13.8.2012)


JOHDANTO

Koulun järjestyssäännöt on laadittu sitä varten, että
- koulun työ sujuisi häiriöittä
- koulussa vallitsisi työrauha
- koulu olisi mieluisa ja viihtyisä työpaikka kaikille kouluyhteisön jäsenille

Säännöt on tarkoitettu noudatettaviksi. Se, joka ei noudata koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voi joutua vastaamaan teostaan ja korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (PoL 35 §).
Oppilasta, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi (PoL 36 §).
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon (PoL 36 §).
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään (PoL 36 §).
Järjestyssäännöt ovat voimassa koulussa, koulutyössä, joka järjestetään muualla kuin koulun tiloissa (esim. retket), sekä muutenkin aina käytettäessä koulun tiloja ja aluetta.

Järjestyssäännöt on luettelo asioista, joita saa tai pitää tehdä tai jotka ovat kiellettyjä. Lista ei ole täydellinen, joten jos et ole varma, saako jotain asiaa tehdä, kysy neuvoa opettajalta tai muulta koulun henkilökuntaan kuuluvalta. Jos paikalla ei ole ketään, jolta varmistaa, on useimmiten paras, että jätät tekemättä aikomasi asian.


YLEISTÄ


Oppilaan on huolehdittava siisteydestään. Myös oppikirjat, koulutarvikkeet ja pulpetit on pidettävä siistissä kunnossa.

Oppilaan on pukeuduttava asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti vuodenajat, sääolosuhteet ja päivän työjärjestys huomioonottaen.

Oppilaan tulee noudattaa määräaikoja ja suorittaa huolellisesti hänelle annetut
tehtävät. Myöhästyminen tai poissaolon syy on selvitettävä mahdollisimman pian opettajalle hänen vaatimallaan tavalla.

Yleistä järjestystä ei saa häiritä sopimattomalla tai väkivaltaisella käyttäytymisellä. Tällaisena on pidettävä mm. kiusaamista, liian kovaa äänenkäyttöä, kiroilua, roskaamista, töhrimistä yms.

Tupakointi, päihteet ja huumeiden käyttö on kokonaan kielletty koulun tiloissa ja koulun alueella.

Makeisia ja purukumia ei saa tuoda kouluun (joihinkin juhliin annetaan erikseen lupa makeisten tuontiin).

Oppilaan on oltava kohtelias ja avulias opettajille, koulun muulle henkilökunnalle, koulussa vieraileville henkilöille ja oppilastovereilleen.

Asiaton oleskelu koulun tiloissa ja koulualueella on kielletty. Koulun pihalle voi tulla leikkimään tai pelaamaan kouluajan ulkopuolella, kunhan ei aiheuta häiriötä eikä sotke tai turmele yhteistä omaisuuttamme. Huom! Iltapäiväkerho toimii koulun tiloissa arkipäivisin klo17 saakka.
Skeittaaminen ja muu sen kaltainen toiminta, joka vaatii tilaa, on mahdollista vasta jälkeen, kun iltapäiväbussi on käynyt koululla (n. klo 14.30). Myös sen jälkeen on otettava huomioon muut käyttävät ja noudatettava henkilökunnan ohjeita.

Kännykän voi tuoda kouluun omalla vastuullaan. Koululla/kaupungilla ei ole vakuutusta, joka korvaisi oppilaiden kouluun tuomaa omaisuutta. Oppituntien aikana se pidetään äänettömänä repussa. Kun sinulla on tarve soittaa esim. vanhemmille, pyydä opettajalta lupa. Jos ongelmia ilmenee, kännykkä otetaan päiväsäilytykseen opehuoneeseen. Kännyköitä ei oteta mukaan välitunnille.


KOULUMATKA JA KÄYTTÄYTYMINEN KOULUUN TULTAESSA

Anna muiden kulkea rauhassa kouluun ja kotiin.

Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä ja liikutaan varovasti. Pyöräilijät käyttävät kypärää ja pimeänä vuodenaikana valoja. Heijastimien käyttö on myös muistettava.

Polkupyörät jätetään niille osoitettuihin paikkoihin ja mieluiten telineisiin, jos on tilaa. Ajoväyliä ei saa tukkia. Lukitse pyöräsi. Pyörien luona ei saa oleskella välitunneilla.

Kyyditseminen pyörällä: noudatetaan lakia, joten koululaiset eivät saa kyyditä toisiaan.

Aamulla tervehditään. Noudatetaan yleisiä käyttäytymissääntöjä eli lapsi tervehtii aikuista ensiksi. Oppilaat tervehtivät myös toisiaan.

Kouluun ei pidä tulla aikaisemmin, kun esim. kuljetukset huomioon ottaen on tarpeellista. Älä vie reppua tms. sisälle aamulla ennen tuntien alkua.

OPPITUNNIT

TYÖRAUHA: Jokainen on vastuussa omasta käyttäytymisestään. Oppilaan tulee antaa työrauha sekä opettajalle että oppilastovereilleen.

Oppitunnin alussa oppilaan tulee olla rauhallisesti omalla paikallaan valmiina ottamaan vastaan opettajan ohjeita.

Kuuntele ohje ja aloita luvan saatuasi.

Ole aktiivinen, osallistu yhteiseen toimintaan.

Siivoa jälkesi, pidä huoli ympäristöstäsi; myös pulpetti siistinä.

Kouluun on hyvä tuoda sisätossut, esim. sandaalityppiset, jossa jalka pääsee ”hengittämään”. Tossuja säilytetään pussissa omassa naulakossa tai pulpetin koukussa. Tossuissa, kuten muissakin oppilaiden varusteissa pitää olla nimi. Kevätlukukauden lopussa nimettömät ja noutamatta jääneet varusteet otetaan yhteiskäyttöön tai kierrätetään/hävitetään. Nouda siis omasi kevätjuhlaan mennessä.


VÄLITUNNIT

Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona, joten muista sään mukainen pukeutuminen. Päähinepakko pakkasella.

Välitunnit vietetään välituntialueella.

Kännykät säilytetään repussa luokassa, ei oteta välitunnille.

Välitunnille mentäessä ja sieltä palattaessa liikutaan ripeästi ja vähin äänin.
Puhdista kengät jo ulkona lumesta ja kurasta mahdollisimman hyvin. Kengät riisutaan heti sisään tultaessa ja kannetaan omalle naulakolle (on todettu parhaaksi tavaksi pitää sukat kuivina ja puhtaina, muista halutessasi sisätossut). Ulkovaatteet ripustetaan naulakkoon ja kengät asetetaan siististi kenkäritilälle.

Portaissa ja käytävillä tulee liikkua varovaisuutta noudattaen.

WC:ssä ei saa viivytellä eikä oleskella aiheettomasti. Osu pönttöön, huuhtele jätökset eli ”vedä vessa” ja pese kätesi. Käsipyyhepaperit roskakoriin.

Rajut ja vaaralliset leikit, kuten esimerkiksi heitteleminen (lumipallojakaan ei heitetä ollenkaan!)), tappeluleikit, töniminen, kamppaaminen, polttolasin käyttäminen, tulentekovälineillä leikkiminen jne. on kielletty. Minkäänlaisia vaarallisia esineitä ei tuoda kouluun. Kouluaikana (tai muun koulutiloissa tapahtuvan virallisen toiminnan aikana) koulun pihalla ei rullalautailla tai pyöräillä.

Anna muiden leikkiä, pelata ja oleskella rauhassa (= ÄLÄ KIUSAA)
Käytä olemassa olevia telineitä turvallisesti eli siihen tarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu (ei esim. voltteja keinuissa). Jos et ole varma, kysy ensin opettajalta. Kiipeily on sallittu vain kiipeilyyn tarkoitetuissa telineissä. Tällaisten telineiden alla on turvahiekka (ei esim. koripallotelineet ja jalkapallokaukalon reunat!)

Polkupyörien annetaan olla rauhassa niille varatuissa telineissä odottamassa kotiin lähtöä. Älä aja pihalla ja varo autoja mennessäsi parkkipaikan kautta: silmät auki ja hiljainen vauhti!

Koulun alueelta ei saa poistua ilman lupaa.

KERRO HETI VÄLITUNTIVALVOJALLE, JOS HUOMAAT, ETTÄ JOKU EI NOUDATA SÄÄNTÖJÄ!


RUOKAILU

Kouluruokailu on sekä oikeus että velvollisuus.

Ruokajonossa odotetaan omaa vuoroa rauhallisesti ja muita häiritsemättä.

Ota ruokaa sen verran, kun jaksat syödä.

Uskalla maistaa kaikkia ruokalajeja, myös vihanneksia. Aina ei voi olla lempiruokaa, mutta syö silti, jotta jaksat ja voit paremmin.

Ruokaillessa on noudatettava hyviä ruokailutapoja.

Kiitä ruuasta keittiöväkeä.

Ruokailtuasi vie ruokailuvälineet oikeille paikoilleen (muista kierrätys) ja odota rauhallisesti lupaa lähteä välitunnille (hyvä hetki imeskellä ksylitolipastillia, jonka olet ottanut automaatista)
RUOKARAUHA: Pääasia on syöminen. Keskustele vain lähimpinä istuvien kanssa. Kukin puhuu vuorollaan ja hiljaisella äänellä (puheenaiheen on syytä sopia ruokailun yhteyteen)


RETKET JA MUU LUOKAN ULKOPUOLELLA TAPAHTUVA TOIMINTA

Liikutaan järjestäytyneesti opettajan luvalla ja johdolla ilman kiirettä ja meteliä. Koulun järjestyssäännöt ovat soveltuvin osin voimassa.JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISTA VALVOVAT REHTORI, OPETTAJAT JA KOULUN MUU HENKILÖKUNTA.
LIITE JÄRJESTYSSÄÄNTÖIHIN

(esimerkkejä)
Rike/rikkomus Mahdollinen rangaistusMyöhästely
Tehtävien laiminlyönti
Koulutavaroiden unohtelu
Oppitunnin häirintä:
• huutaminen
• vastauksille nauraminen
• ivalliset välihuomautukset
• esineiden heitteleminen
• kiroilu
Roskaaminen
Töhriminen
Käytävissä maleksiminen
Kiusaaminen:
• töniminen
• potkiminen
• lyöminen
• nimittely
• syrjiminen yms.
• Nuhtelu (opettaja, rehtori)
• Laiminlyönnin korjaaminen
• Oppitunnilta poisto
• Jälki-istunto (15 min -1 h)
• Aiheuttamansa vahingon siistiminen tai korjaaminen
• Tieto kotiin

Kivien yms. heittäminen
Kaluston rikkominen
Poistuminen luvatta koulun alueelta
Tupakointi
Epärehellisyys:
• valehteleminen
• pinnaus
• lunttaus
• näpistäminen/varastaminen
• nimen väärentäminen
• Nuhtelu (opettaja, rehtori)
• Oppitunnilta poisto (valvonnan järjestäminen)
• Jälki-istunto (1 h - 2 h)
• Kirjallinen varoitus
• Aiheuttamansa vahingon siistiminen tai korjaaminen
• Tieto kotiin