Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Porvoo - Borgå > Hinthaaran koulu > Erityisopetus >

Erityisopetus

YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 12.06.2017 11:57

Uusi pedanet

Siirrytään uuteen pedanettiin!!
 
 

Kalenteri

<<Syyskuu>> <<2017>>
Ma Ti Ke To Pe La Su
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
Näytä: Menneet | Tulevat | Kaikki
 

Hinthaara on kiva koulu!

Hinthaara on kiva koulu!
 

Mitä erityisopetus on ?

Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa ja koulunkäynnin ongelmissa eri tukitoimin, jotka pyritään aloittamaan mahdollisimman varhain. Tukimuodot määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Oppilaan oppimista tuetaan ensisijaisesti oman koulun tukitoimin kuten eriyttämällä opetusta, tukiopetuksella, koulunkäyntiavustajan tai oppilashuollon tuella. Tarvittaessa voidaan laatia oma oppimissuunnitelma. Mikäli yleisen tuen tukimuodot eivät ole riittäviä, voidaan oppilaalle tarjota erilaisia erityisopetuksen palveluita. Erityisopetus on yleisopetusta täydentävää opetusta, jolla pyritään poistamaan oppimisen esteitä, tukemaan oppilaan yksilöllistä kehitystä ja auttamaan erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita.
 

Tukimuodot

TukimuodotOPPILAAN TUKIMUODOTNykyisessä erityisopetuksessa korostetaan varhaisen tuen merkitystä ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Tavoitteena on myös vahvistaa yhteistyötä huoltajien kanssa sekä tukea perusopetuksen yhtenäisyyttä ja vahvistaa tuen jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sekä perusopetuksesta toiselle asteelle. Kehittämisessä painottuu moniammatillinen, eri hallintokuntien, organisaatioiden ja eri viranomaistahojen sekä palveluntuottajien välinen yhteistyö.

Yleinen tuki
Opetuksen yleinen tuki oppilaalle voi muodostua joustavista opetusjärjestelyistä, ohjaustoiminnasta, tukiopetuksesta, oppilashuollon tuesta, osa-aikaisesta erityisopetuksesta tai kerhotoiminnasta.

Tehostettu tuki
Tehostettu tuki käsittää jo käytössä olevat tukimuodot, kuten tukiopetuksen, opetuksen eriyttämisen, osa-aikaisen erityisopetuksen, oppilashuollollisen tuen ja erilaiset pedagogiset ratkaisut, mutta on askelta tavoitteellisempi ja tehokkaampi tukimenetelmien muoto. Tähän tukivaiheeseen kuuluu henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laatiminen oppilaalle.

Henkilökohtainen oppimissuunnitelma

Henkilökohtainen oppimissuunnitelma on suunnitelma oppimisen tukemiseksi, tuen tarpeen selkiyttämiseksi tai opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Se auttaa oppilasta, vanhempia ja opettajia muodostamaan kokonaiskäsityksen tilanteesta, tavoitteista ja odotuksista. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen.

Erityinen tuki
Erityisen tuen vaihe osana erityisopetuksen järjestämistä, tulee kyseeseen siinä tapauksessa, kun oppilasta ei voida tukea riittävästi tehostetullakaan tuella. Erityisen tuen antamiseksi oppilaalle tehdään nykyisen erityisopetukseen ottamista tai siirtämistä koskevan päätöksen sijasta erityistä tukea koskeva päätös. Päätös tehdään moniammatillisesti ja sen perusteet ilmenevät tehostetun tuen aikana tehdyssä pedagogisessa selvityksessä. Erityistä tukea koskevan päätöksen saaneelle oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS),

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS on opetussuunnitelma, joka tulee laatia kaikille niille oppilaille, joille on tehty hallinnollinen erityisopetuspäätös. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia. Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen oppimäärään, joka hänelle on asetettu henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.

Peda.net Verkkoveräjä 2012.04.13

Suomi Svenska Sámegiella

 

Kenelle opetusta! Tehostettu tuki! Erityinen tuki!

Pääperiaatteet osa-aikaisesta erityisopetuksesta. (Sepon periaatteet)!!!

Erityisopetus (osa-aikainen) (tärkeysjärjestys! 1.2. 2010 7. versio)


• Erityisoppilas,(integroitu) jolla on HOJKS (yksilöllistetty) Hopit (=oppimissuunnitelma) >
tehostettu tuki!
• LUKI-vaikeus (seulonnoissa normiarvo. 4 -5), lukemaanoppimisvaikeus 1-2lk.
- Matematiikkavaikeus
• äännevirheet, r ( paha s) (jos ei käy puheterapeutilla)
• muut hojksit (hopit), sopeutumisvaikeudet, keskittymisvaikeudet

JOS AIKAA JÄÄ (käytössä on 26 h /190oppilasta)

(Edellyttäen, että tukiopetusta on annettu)
• matematiikan arvosana 4-6 (rasti alimmassa)
• kielten arvosana 4-6 (rasti alimmassa)
• muut aineet arvosana 4-6
• (huippulahjakkaat?, alisuoriutujat)

Muita periaatteita:
pääpaino 1-3.lk

- jos vaikeuksia jossain oppiaineessa
- kaikille luokille kuitenkin vähintään 1 h/viikko?
- jos luokalla ei ole tuen tarvitsijoita, samanaikaisopetusta (opetetaan samaa asiaa pienryhmässä,omassa luokassa tai eon: luokassa)
- ALLUT 2.lk, ja 6.lk (maaliskuu)
- seulonnat syksyllä 1-6 -


Copywrite: Seppo