Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Porvoo - Borgå >

Porvoo - Borgå

YLLÄPITOON >>    
Vanha Peda.net verkkoveräjä on suljettu 5.6.2017
Uusi Peda.net-palvelu löytyy osoitteesta:

https://peda.net

Kaikki kysymykset voitte lähettää osoitteeseen:

info@peda.net
Tiedote päivitetty: 12.06.2017 11:57

Teksti

Uudistamme kotisivujamme elokuun 2016 alussa.
Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Porvoon koulutuspalveluiden uudet sivut löytyvät osoitteesta:
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5

 
 

 

Koulutustoimi vastaa kaupungin esi-, perus- ja lukio-opetuksen, ammatti- ja aikuisopetuksen sekä musiikin perusopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä siten, että oppilaat ja opiskelijat saavat mahdollisimman laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen, opetuskielestä ja koulutuksen alueellisesta rakenteesta riippumatta.

 
 

 

Utbildningstjänsterna svarar för ordnande och utveckling av stadens grundskol- och gymnasieutbildning, yrkesutbildning samt grundutbildning i musik, så att eleverna och de studerande får en så högklassig fostran och undervisning som möjligt, oberoende av undervisningsspråk och regional utbildningsstruktur.
 
 

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää alle kouluikäisen lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa. Suomen- ja ruotsinkielistä esiopetusta järjestetään päiväkodeissa.

Målet med småbarnsfostran är att främja uppväxten, utvecklingen och inlärningen hos barn under skolåldern. Tjänster i anslutning till småbarnsfostran ordnas i kommunala och privata daghem, familjedagvården och öppna småbarnsfostran. Finsk- och svenskspråkig förskoleundervisning ordas i daghemmen.