Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Media - käsite ja sen määrittelyä

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

 

Sana media on johdettu latinan kielen sanasta medius, "keskellä oleva", "keskellä jotain". Nuo merkitykset kuvaavat hyvin nykypäivän median merkitystä elämässämme. Median eri osa-alueet ja niiden seuraamien ovat elämämme keskiöitä. Toisaalta me elämme jatkuvassa median keskityksessä. Tunnemme tarvitsevamme median kautta saamiamme virikkeitä. Ilman tuoreimpia uutisia, ilman tietoa suosikkisarjan viimeisimmistä käänteista tai ilman reaaliaikaisia sosiaalisen median päivtyksiä on vaikeata olla.

Eläessämme nykyisin vahvassa suhteessa mediaan saatamme helposti ajatella, että kyseessä on modernin maailman ilmiö. Meian nykymuodot toki sitä ovat, mutta itse sen sisältö, tiedonvälitys ja halu tietää ovat olleet aina osa inhimillistä kultuuria. Ihmisen kognition kasvaessa hän on tavalla tai toisella viestinyt sisäisiä mielenliikahduksiaan ja ympärillä olevat lajitoverit ovat olleet halukkaita tietämään niistä, ehkä hyödyntämään niitä, ehkä kehittelemään niitä eteenpäin.

Oheisesta linkistä avautuva kuvio kertoo tämän ilmiön kehitysprosessistä.

Aikajana median kehityksen historiasta

TEHTÄVÄ:
Perehdy aikajanan sisältöön ja muokkaa sen sisältö omia tiedontallennustapojasi vastaavaan muotoon.

Nykypäivänä media usein jaetaan kahteen osaan. Puhutaan perinteisestä ja sosiaalisesta mediasta. Perinteisen median välineitä ovat kirjat, sanoma- ja aikakausilehdet sekä muut painotuotteet, elokuva, radio, televisio ja erilaiset musiikintallennus ja esitysmuodot. Sosiaalinen media on uudenlaista mediakulttuuria, joka on mahdollistunut tietotekniikan ja verkkoviestinnän kautta aivan viimeisimpien vuosien kuluessa. Se on voimakkaasti myös haastamassa perinteiset median muodot, joka onkin johtanut muutoksiin totuttujen mediavälineiden ja tiedonjakamisen kentässä.

Medialla on aina pyritty vaikuttamaan ja saamaan aikaan reaktioita vastaanottajissa. Ne ovat olleet ja ovat nykyisinkin monenlaisia, toiviotun vaikutuksen suuntaisia tai sitten vaikutukset ovat voineet olla yllättäviä. Median vaikutuksesta vastaanottajiin myös keskustellaan paljon. Usein pohditaan varsinkin, miten median välittämät aineistot vaikuttavat lapsiin ja nuoriin. Onko tiedotusvälineiden jakama informaatio ehkä negatiivista kasvulle ja psyykkiselle kehitykselle.

TEHTÄVÄ:
Katso oheinen esitys ja luo ja kirjaa oma kantasi asiasta


Sana sosiaalisen media on käytössämme päivittäin. Usein käsitteen sisältö ei ehkä kuitenkaan ole täysin selvä. Selvitä oheisen linkin avulla avautuvasta artikkelista, mitä sillä tarkoitetaan.

Sosiaalinen media

Katso elokuvat

"Miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää koulussa?"

"Sosiaalinen media haastaa perinteiset keinot vaikuttaa"

TEHTÄVÄ:
Miten sosiaalista mediaa voitaisiin paremmin hyödyntää koulumme opiskelussa ja muussa toiminnassa. Laadi blogikirjoitus.

Mediapsykologian blogi