Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Kuopio > Rytkyn koulu > Vanhempainyhdistys >

Vanhempainyhdistys

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Ajankohtaista

 

Johtokunta 2014-15

Puheenjohtaja: Piia Vaattovaara, puh. 044-5784222
Varapuheenjohtaja: Ossi Pietiläinen
Sihteeri: Elina Kudjoi-Eronen
Rahastonhoitaja: Jaana Rotko
Jäsenet: Nina Venäläinen, Johanna Heimonen, Anne Peiponen, Anabela Vierros ja Anne Valta.


 
 
 

Mappi

Yhdistyksen säännöt
 

 

Koulullamme toimii vanhempainyhdistys, jonka toimintaan olet tervetullut mukaan.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

- edistää lasten ja vanhempien välistä yhteistoimintaa
- edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa
- tukea koulun kasvatustyötä ja arvopohjaa
- tukea perheitä niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä kasvuympäristö
sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
- toimia lasten ja nuorten vanhempien yhteistyöelimenä
- edistää lasten sekä vanhempien harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa
- voimistaa nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön
taitojen hallintaa
- edistää nuorten terveitä elämäntapoja, kestävän kehityksen
kunnioittamista sekä kansainvälistymistä
- edistää nuorten elämänhallintaa ja ehkäistä heidän syrjäytymistään
- edistää nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- perehtyy lasten kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
- tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin
- tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi, tuo esille vanhempien
kannanottoja
- käsittelee kokouksissaan lasten ja vanhempien yhteistoimintaa
edistäviä asioita
- harjoittaa tiedostustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia lasten
vanhemmille ja lapsille
- järjestää kerhotoimintaa, koulutustilaisuuksia, kilpailuja sekä
leirejä, retkiä, juhlia ja muita vapaa-ajan virkistystilaisuuksia

 

 

 
 

LAINAUS-, OSTO- JA MYYNTITORI