Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Kuopio > Rytkyn koulu > Vanhempainyhdistys >

Vanhempainyhdistys

YLLÄPITOON >>    

Ajankohtaista

 
 

Johtokunta 2014-15

Puheenjohtaja: Piia Vaattovaara, puh. 044-5784222
Varapuheenjohtaja: Ossi Pietiläinen
Sihteeri: Elina Kudjoi-Eronen
Rahastonhoitaja: Jaana Rotko
Jäsenet: Nina Venäläinen, Johanna Heimonen, Anne Peiponen, Anabela Vierros ja Anne Valta.


 

Mappi

Yhdistyksen säännöt
 

 

Koulullamme toimii vanhempainyhdistys, jonka toimintaan olet tervetullut mukaan.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

- edistää lasten ja vanhempien välistä yhteistoimintaa
- edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa
- tukea koulun kasvatustyötä ja arvopohjaa
- tukea perheitä niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä kasvuympäristö
sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
- toimia lasten ja nuorten vanhempien yhteistyöelimenä
- edistää lasten sekä vanhempien harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa
- voimistaa nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön
taitojen hallintaa
- edistää nuorten terveitä elämäntapoja, kestävän kehityksen
kunnioittamista sekä kansainvälistymistä
- edistää nuorten elämänhallintaa ja ehkäistä heidän syrjäytymistään
- edistää nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- perehtyy lasten kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
- tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin
- tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi, tuo esille vanhempien
kannanottoja
- käsittelee kokouksissaan lasten ja vanhempien yhteistoimintaa
edistäviä asioita
- harjoittaa tiedostustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia lasten
vanhemmille ja lapsille
- järjestää kerhotoimintaa, koulutustilaisuuksia, kilpailuja sekä
leirejä, retkiä, juhlia ja muita vapaa-ajan virkistystilaisuuksia

 

 

 
 

Lapsen ja nuoren kasvua ja mielenterveyttä suojaavia tekijöitä


Äiti ja isä

Vanhempien tehtävä on ohjata ja tukea lasta ja nuorta arvostusten ja arvojen, moraalin ja elämänkatsomuksen rakentumisessa ja kasvattaa heitä sosiaaliseen vastuuseen


Varhainen vuorovaikutus

Lapset ja nuoret tarvitsevat ennen kaikkea aikuisen aikaa, läsnäoloa, välittämistä ja huolenpitoa. Tämä merkitsee johdonmukaisuutta, turvallisuutta, rajojen asettamista ja mahdollisuuksia testata niitä ilman pelkoa hylätyksi tulemisesta.

Ennakoivuutta ja rutiineja arkeen

Tietynlainen säännönmukaisuus ja tavanomaisuus ovat vahva turvallisuuden verkko lapselle ja nuorelle. Vanhempien hyväksyntä ja jatkuvuuden tarjoaminen on arvokasta muutoksen keskellä elävälle nuorelle. Aikuisten tuki ja ymmärrys sekä tarpeellinen auktoriteetti ovat tärkeitä. Nuorta tulee suojella myös tarpeettomilta ylilyönneiltä.

Sukupolvien väliset rajat

Turvallisuuden rakentaminen on sitä, että lapset tietävät, mitä aikuiset heiltä odottavat, tuntevat tärkeät pelisäännöt ja tietävät, että sovituista säännöistä pidetään kiinni.

Suku ja omaiset

Turvalliset aikuiset lapsen verkostossa ovat tärkeitä. Isovanhemmat ovat arvokas linkki menneeseen. Oman suvun tunteminen on omien juurien rakentamista.

Kaverit ja ystävät

Ikätoverit antavat mahdollisuuden samaistumiseen. Tärkeää on, että lapsi ja nuori voivat tuoda kavereita kotiin. Myös lasten vanhempien on tärkeää tutustua toisiinsa niin, että voidaan keskustella yhteisistä periaatteista.

Aikuiset, jotka aidosti välittävät lapsista

Aikuisen on tärkeää nähdä, ymmärtää ja kuulla lapsen ja nuoren tunteet, tarpeet ja vastata niihin.

Omanarvontunto

Jokaisella on omat vahvuutensa, jotka on tärkeää huomata sekä tukea niitä. Lapselle ja nuorelle on arvokasta saada kokea, että hän on toivottu, odotettu ja arvostettu perheessä ainutlaatuisena.

Leikki ja luovuus

Luovat, hauskat yhteiset tekemiset ja touhut rakentavat tunneyhteyttä sekä jättävät mukavia tunnemuistoja ja elämyksiä lasten ja vanhempien välille.

Harrastukset, musiikki, nuorisokulttuuri

Auttavat nuorta sopeutumaan muuttuneeseen ruumiinkuvaan. Myös riittävän etäisyyden saaminen vanhempiin tukee nuorta itsenäistymisessä ja oman elämän rakentamisessa.


Hannukkala, M & Salonen, K. 2006. Hyvän mielen koulu. Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi. Suomen mielenterveysseura. Painoprisma Oy.

 

LAINAUS-, OSTO- JA MYYNTITORI