Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Jyväskylä > Puistokoulu > Luokkien sivut > Palko erit.op. >

Palko erit.op.

YLLÄPITOON >>    
Puistokoulun uudet sivut on otettu käyttöön 11.9.2014
Nämä ovat Puistokoulun vanhat sivut, näitä ei enää päivitetä. Uudet sivut löytyvät osoitteesta

https://peda.net/jyvaskyla/puistokadunpaivakotikoulu
Tiedote päivitetty: 17.08.2015 21:52
 
 
Kuva
 

Erityisopettaja Kristiina Hiekkala

sähköposti: kristiina.hiekkala@jkl.fi

Erityisopetus (1-6 lkt) Puistokoulussa:
*yhteisopetuksena kotiluokassa
*pikku ryhmissä ja yksilöopetuksena pienryhmätilassa
Elämänkatsomustieto (4-6 lkt):
*ti klo 9.15-10.00 ja pe 10.15-11.00
Puheopetus:
*10 min/oppilas erikseen sovittuna aikana
S2-suomi toisena kielenä (4-5 lkt):
*äidinkieli- ja kirjallisuus oppituntien aikana
 
Kuva
 
 
 

PUHEOPETUS

Koulussa annettava puheopetus on kotiharjoittelua tukevaa opetusta, jolla pyritään tukemaan lievien artikulaatiovirheiden (r,s) korjaantumista. Säännöllinen kotiharjoittelu on ensiarvoisen tärkeää, koska koulussa puheopetukseen on käytettävissä n. 10-15 min tuokio oppilasta kohden - sekin usein pienessä ryhmässä. Opetustuokion jälkeen kotiläksy merkitään oppilaan omaan puhevihkoseen. Vihko kannattaa pitää repussa, jotta se on aina mukana sekä kotona että koulussa harjoittelua varten.
 
 

Hyödyllisiä nettisivuja

Tietokoneavusteinen erityisopetus:
www.tikas.fi
Luokkakohtaiset opetussuunnitelmat lyhyesti:
http://www.jyvaskyla.fi/opetus/esitteet
Äänikirjoja ja tietoa lukivaikeudesta:
www.celia.fi
 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Elämänkatsomustiedon (ET) opetus etenee opetussuunnitelman mukaisesti koostuen neljästä eri osa-alueesta(edu.fi/elämänkatsomustieto):
• Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
• Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
• Yhteisö ja ihmisoikeudet
• Ihminen ja maailma
Tarkemmat oppiaineen tavoitteet ja sisällöt jaetaan oppilaille lukuvuoden alussa.
Luokilla 1, 2, 3 ja 5 elämänkatsomustietoa on yksi tunti perjantaisin klo 9.-9.45. Luokilla 4 ja 6 tunteja on kaksi, tiistaisin ja perjantaisin klo 9.-9.45. Ryhmät on jaettu siten, että luokanopettaja Sanni Arvaja opettaa luokkien 1,2 ja 3 ET-oppilaita ja erityisopettaja Kristiina Hiekkala 4,5 ja 6 –luokkien ET oppilaita.
Vanhemmilta kysytään kuoluunilmoittautumsen yhteydessä, osallistuuko lapsi uskonnollisiin tilaisuuksiin.Perustuslain 11 §:ssä sanotaan, että "Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen". Sama laki koskee sekä ET:n että uskonnon opetuksessa olevia oppilaita. Koulu ilmoittaa koulun järjestämistä uskonnollisista tilaisuuksista. Yksittäinen virsi tai muu yksittäinen uskonnon harjoittamisen elementti ei tee tilaisuudesta uskonnollista tilaisuutta. Kyseiset tilaisuudet järjestetään usein uskontotuntien aikana, jotka ovat samaan aikaan ET-tuntien kanssa.
Jos ET-oppilaan vanhemmat ovat antaneet luvan osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin, kuten jumalanpalveluksiin, tulee niiden tapahtua ET-tuntien ulkopuolella. ET-oppilaille järjestetään omia juhlallisuuksia koulun uskonnollisten tilaisuuksien aikana.
Kaikki opettajat saavat opettaa kaikkia katsomusaineita. Kenenkään ei tarvitse kuulua siihen uskontokuntaan, jonka opin mukaista uskonnon opetusta antaa. Opettajan tulisi olla kuitenkin koulutettu opettamaansa oppiaineeseen.
Jyväskylässä 24.8.2012
Markku Suortamo, rehtori