Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Jyväskylä > Oppilashuollon palveluvalikko >

Oppilashuollon palveluvalikko

YLLÄPITOON >>    
Jyväskylän koulun verkkosivut uudistuvat
Kaikkien Jyväskylän koulujen www-sivut, projektisivut ja verkko-oppimisympäristöt siirtyvät uuteen Peda.net -ympäristöön viimeistään 1.6.2016. Vanhat sivut piilotetaan ja arkistoidaan ja näitä ei voi päivittää 1.6.2016 jälkeen.

Jyväskylän koulujen uusi Peda.net ympäristö löytyy osoitteesta

https://peda.net/jyvaskyla

Uusien sivujen käyttöönotossa saa tukea ICT-ohjaajilta. Yhteystiedot löytyvät sivulta:

https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus/yhteystiedot

https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus/yhteystiedot/koordinointi

Tiedote päivitetty: 30.12.2015 12:21

 

Oppilashuollon sähköinen palveluvalikko toimii käsikirjana esi- ja perusopetuksen oppilashuollon toimijoille sekä informaationa huoltajille ja yhteistyöverkostoille.

Palveluvalikkoon on koottu oppilashuollon palvelut, ajantasainen säädöstö, oppilashuollon toimijoiden yhteystiedot ja roolit sekä yhteiset toimintamallit. Valikosta löytyy myös tietoa tukipalveluista sekä oppilashuollon yhteistyöverkostoista.

Oppilashuollon palveluvalikko on laadittu osana Opetushallituksen käynnistämää Oppilashuollon kehittämishanketta, jossa Jyväskylä on ollut mukana vuosina 2007 – 2010.


Sivukartasta näet koko sisällön kerralla.


Palveluvalikkoa täydennetään edelleen ja sitä päivitetään lukuvuosittain.


 

 

 
 

Käyttäjäpalaute

Anna palutetta palveluvalikon sisällöstä, mahdollisista virheistä, linkkien toimimattomuudesta sekä sisältötoiveista.